yazı

1 İsim

Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazmak işi

Cümle 1: Türklerde yazının kullanılması eskidir.

Düşünceyi tespite yarayan işaretler düzeni, alfabe

Cümle 1: Türk yazısı. Arap yazısı.

Harfleri yazma biçimi

Cümle 1: İnci gibi bir yazı. Okunaklı yazı.

Herhangi bir harf düzeninde biçim ve sanat bakımından özellik gösteren tür

Cümle 1: Sülüs yazı. İtalik yazı.

Herhangi bir konuda yazılmış bilim, düşünce ve sanat ürünü

Cümle 1: İstiklâl Harbinde millî duyguları aksettiren ümit ile dolu yazılarını hâlâ unutmadık. - O. S. Orhon

Anlam, sanat veya biçim bakımından yazılan şey, makale

Cümle 1: Bu günkü yazınızı çok düşündürücü buldum. Cümle 2: İlk yazı denemelerim için gazete bulmaya çalışıyorum. - F. R. Atay

Bilinen yazıdan ayrı olan anlatım aracı

Cümle 1: Nota yazısı.

Alın yazısı, yazgı

Metal paraların üzerinde değeri yazılan yüzü

2 İsim

Düz yer, ova, kır