yankı

1 İsim

Sesin bir yere çarpıp geri dönmesiyle duyulan ikinci ses aksiseda, inikâs, eko

Cümle 1: Ben kimsesiz seyyahı meçhuller caddesinin / Ben yankısından kaçan çocuk kendi sesinin. - N. F. Kısakürek

Bir olgunun çevrede uyandırdığı duygu, düşünce, dedikodu gibi tepki, akis

Cümle 1: Bu çığlıklar, ağızdan ağıza, kulaktan kulağa geniş yankılarla bütün yurdu kaplıyordu. - Y. Z. Ortaç