yapay

1 Sıfat

Doğadaki örneklerine benzetilerek insan eliyle yapılmış, üretilmiş yapma, sun'î

Cümle 1: Yapay gübre.

Yapmacık