yapma

1 İsim

Yapmak işi

Sıfat

Doğadaki şeylere benzetilerek insan eliyle yapılmış, yapay, sun'î

Cümle 1: Eliyle bahçenin dökme taştan yapma mağaralarından birini göstererek... - Y. K. Karaosmanoğlu

Sıfat

İçten olmayan, içten gelmeyerek yapılan, yapmacık

Cümle 1: Fakat fazla içliliği erkekliğe yakıştıramadığından kendini her zaman yapma bir sertliğin arkasına gizlerdi. - H. Taner