yetersiz

1 Sıfat

Gerekli bilgi ve yeteneği olmayan, yeterliği olmayan, kifayetsiz, ehliyetsiz

Eksiği olan, yetecek kadar olmayan, gayrikâfi

Gereken, istenen niteliği olmayan

Verimli olmayan