yiğitçe

1 Sıfat

Yiğit gibi, yiğide yaraşır bir (biçimde) yüreklilikle

Cümle 1: Benim buradan ölüm çıkar demeli, sonra da yiğitçe dövüşmeliyim. - M. Ş. Esendal