züppe

1 Sıfat

Giyinişte, söz söyleyişte, dilde, düşünüşte toplumun gülünç ve aykırı saydığı yapmacıklara ve aşırılıklara kaçan, snop

Cümle 1: Tuhaf, züppe bir muhit içine düştüm, diyordu. - Sait Faik Abasıyanık