zihin

1 İsim

Canlının duygu ve davranışlar dışındaki ruhsal süreç ve etkinliklerinin bütünlüğü

Yaşantıları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak zihninde saklama gücü, bellek, hafıza

Cümle 1: Zihinde tutmak. Bir şey zihinde kalmak. Zihinden çıkmak. Cümle 2: Sanki zihni daha mühim düşüncelerle meşgul imiş gibi dalgın dalgın önüne bakar. - Y. K. Karaosmanoğlu Cümle 3: Bu yavrucuğa bakarak hayalini zihnimde büyütmeye başladım. - Ö. Seyfettin

Anlayış, kavrayış

Cümle 1: Zihni açık. Zihnine girmek. Zihni yatmak.

Bilinç, dimağ