zıt

1 Sıfat

Karşıt anlamlı

Cümle 1: ... devam ediyor, birbirine zıt birçok şeyler söylüyordu. - Ö. Seyfettin