zaviye

1 İsim

Köşe

Cümle 1: Dipteki zaviyeden içeriye doğru veranda şeklinde bir girinti yapıp salonun cumba köşesine dayanır. - H. F. Ozansoy

Küçük tekke

Anlayış, görüş

Cümle 1: Herkes etrafındakilere hususî bir zaviyeden, sırf kendi görüşüyle bakıyor. - H. C. Yalçın

Açı