zahmet

1 İsim

Sıkıntı, güçlük, yorgunluk, eziyet, meşakkat

Cümle 1: Zahmetinize teşekkür ederim. Cümle 2: Yalnız rica ederim, bir an için bir zahmet ve fedakârlık daha yapın. - H. F. Ozansoy