Zar

1.İsimİnce perde veya örtü
Kadınların örtündükleri çarşaf, car
İnce ve yumuşak yaprak durumundaki organlara ve organ bölümlerine verilen ad; epitelyum örtüsünün özelliklerine göre bu organlara sümüksü veya telsi zar denir
Birbirine sımsıkı yapışık hücre veya moleküllerden oluşan ve bitkilerin çeşitli bölümlerini bir kın gibi saran ince tabaka
Cümle 1: Çekirdek zarı. Hücre zarı.
2.İsimTavla ve başka oyunlarda kullanılan kemik, fil dişi, plâstik gibi maddelerden küp olarak yapılan ve altı yüzünde, birden altıya kadar benekler bulunan oyun aracı

Son Arananlar

mavikantaron05:37:24
Birleşikgillerden, baharda buğday tarlalarında mor renkli çiçekler açan bir bitki, belemir, peygamber çiçeği (Centaurea cyanus)
YUFKA YÜREKLİ05:37:02
Olaylardan çok çabuk etkilenen, üzülen
hatime05:34:54
Son, sonuç
cesaret vermek05:34:43
birinin yılgınlığını gidermek, birini yüreklendirmek
kavi05:34:35
Dayanıklı, güçlü, zorlu
rezerv05:34:28
Saklanmış, biriktirilmiş şey
sülümen05:34:27
Ak sülümen
ortaya çıkmak05:34:23
yokken var olmak, meydana çıkmak, türemek
katot05:34:21
Eksi uç
grev05:34:20
İş bırakımı
mızmızlık05:34:13
Mızmız olma durumu veya mızmızca davranış
vetire05:34:01
Süreç
tanzimat05:33:56
Sultan Abdülmecit zamanında, 1839"da Gülhane Hattıhümayunu adıyla anılan bir fermanla ilân edilen, yönetimi iyileştirme tasarısı ve bu iyileştirmenin yapıldığı dönem
köy ihtiyar meclisi05:33:42
Köy ihtiyar heyeti
kuytu05:33:40
Issız, sessiz ve göze çarpmayan (yer)
erat05:33:34
Erden başgedikliye kadar askerlere verilen genel ad
alayiş05:33:33
Gösteriş, göz kamaştırma
mahcup05:33:31
Utangaç, sıkılgan
yakin05:33:25
Sağlam, kesin bilgi
cerrahi müdahale05:33:24
Ameliyat
kalan05:33:16
Kalmak işini yapan
YELKENLİ05:33:13
Yelkeni olan, yelkenle giden (deniz ve göl taşıtı)
şeker hastalığı05:33:08
Kanda glikozun artması sonucu idrarda şeker bulunması, çok su içme çok yemek yeme ve çok idrar yapma ile beliren hastalık, şeker
çuha05:33:02
Tüysüz ince, sık dokunmuş yün kumaş
terlik05:33:00
Genellikle ev içinde giyilen hafif ve türlü biçimlerde ayakkabı
motorlu taşıt05:32:55
İnsan veya yük taşıyan iki veya daha çok dingilli, motor gücüyle hareket eden araçlara verilen genel ad
besli05:32:54
bk. besili
maymun05:32:43
İnsandan başka bütün primatlara verilen genel ad
Anonim05:32:39
Adı sanı bilinmeyen
Nur05:32:34
Aydınlık, ışık, parıltı
CUNDA05:32:32
Yatay serenlerin her iki başı
nice05:32:21
Kaç, ne kadar
kuşkusuz05:32:13
Kuşkusu olmayan, işkilsiz
paçavra05:31:56
Eskimiş bez veya kumaş parçası, çaput
aft05:31:29
Pamukçuk
Fazilet05:31:25
Erdem
briç05:30:59
Dört kişi arasında oynanan bir iskambil oyunu
VARAN05:30:49
Bir olayın tek kalmayıp arkadan daha başkalarının gelebileceğini anlatmak için birden başlayarak sıra ile sayıların başına getirilir
toprak köleliği05:30:49
Toprağa bağlı kölelik düzeni
rutubetli05:30:36
Rutubeti olan, nemli
zırhlı05:30:32
Zırh giymiş veya zırh kaplanmış
baldırak05:30:28
Don ve pantolon gibi giysilerin dizden aşağı olan bölümü
et lokması05:30:07
Et yemeği
LOKAL05:30:01
Belli bir yerle, bölgeyle ilgili, yerel, mahallî, mevziî
linyit05:29:55
Birleşimindeki karbon oranı % 60, 70 olan, kahverengi veya siyah taşıl kömür
petrol05:29:23
Yoğunluğu 0,8"den 0,95"e kadar değişebilen, hidrokarbürlerden oluşmuş, kendisine özgü kokusu olan, koyu renkli, arıtılmamış, doğal yanıcı mineral yağ, yer yağı
hız05:28:17
Çabukluk, sür"at
Domestik05:28:17
Evcil
baş kaldırma05:27:55
baş kaldırmak işi, isyan
kuşluk05:27:16
Günün sabahla öğle arasındaki bölümü
Hediye05:27:08
Armağan
Objektif05:26:53
Nesnel, afakî
demirci05:26:49
Demir satan, demir eşya yapan veya onaran kimse
jeolojik05:26:42
Yer bilimi ile ilgili
hıyar05:26:37
Kabakgillerden, uzun, iri meyveli, sürüngen, bir yıllık otsu bir bitki (Cucumis sativus)
kal05:26:33
Bir alaşımdaki madenlerin erime derecesi farkından yararlanarak bunları birbirinden ayırma işlemi
bilge05:26:31
Bilgili, iyi ahlâklı, olgun ve örnek (kimse), hakim
tarafa olmak (veya çıkmak)05:26:19
birinin görüş ve düşüncesini benimsemek, desteklemek
aşinalık05:26:13
Birbirini bilme, tanıma, tanışıklık
SİMÜLTANE05:26:09
Aynı anda olan, eş zamanlı
Kolayca05:26:06
Oldukça kolay olan
Ayazma05:26:05
Rumların kutsal saydıkları kaynak veya pınar
ihzar05:25:59
Hazırlama, hazır etme
bankaya yatırmak05:25:50
bankadaki hesabına para koymak, biriktirmek
taşınma05:25:40
Taşınmak işi
yılgı05:25:14
Belirli nesneler veya durumlar karşısında duyulan, olağan dışı güçlü korku, dehşet, fobi
birbiri05:25:14
Karşılıklı olarak biri ötekini, öteki de onu
salıverme05:25:11
Salıvermek işi
ısı yuvarı05:25:07
Sıcaklığın gittikçe yükseldiği 100-300 km yükseklikler arasındaki hava yuvarı katmanı, termosfer
hazan05:24:52
Güz, sonbahar
oramirallik05:24:50
Oramiral rütbesi
gezegenler arası05:24:44
Güneş çevresinde dolanan cisimler arasındaki boşluk
yazlık05:24:37
Yaz boyunca kullanılan (giyecek vb.)
balıkçıl05:24:29
Balıkla beslenen, balık yiyen
Kavuk05:24:25
İçi boş şey
izmihlal05:24:22
Yıkılma, çökme
intan05:24:18
Mikroptan ileri gelen hastalık
vacip05:24:15
Yapılması gerekli olan
Kazı05:24:07
Bir yeri kazma işi, hafriyat
Dolaşım05:24:07
Dolaşmak işi
müstağni05:24:05
Elinde olanla yetinen, doygun
stenografi05:24:02
Söylenen sözleri söylendiği kadar çabuk yazmaya elverişli, kısa ve yalın işaretlerden oluşan yazı yöntemi
enjektör05:23:55
Bir sıvıyı herhangi bir yere basınçla veren bir tür pompa, iğne, şırınga
nebi05:23:53
Peygamber, savacı
edilgin05:23:46
Hareketi ve etkisi olmayan, pasif
ferda05:23:38
Erte, yarın, yarınki
ücretsiz05:23:27
Bir karşılık ödemeden alınan
halk avcılığı05:23:25
Demagoji
teferruatlı05:23:21
Ayrıntılı
mala05:23:21
Harç alıp sürmeye yarayan, çoğu üçgen biçiminde, yassı, demirden, üstten tahta saplı, duvarcı ve sıva aracı, sürgü
eyvallah05:23:14
"Teşekkür ederim", "Allaha ısmarladık" ve "evet, öyle olsun" anlamlarında kullanılır
anomali05:23:12
Sapaklık, aykırılık
idman05:23:02
Vücudun gücünü artırmak için yapılan alıştırma, spor, jimnastik
Kafatası05:22:56
İnsanda ve omurgalılarda içinde beyin bulunan, başın kemik bölümü
kanun yoluyla05:22:53
kanuna göre, kanunun belirttiği gibi
Rumen05:22:37
Romanya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
Komplike05:22:35
Öğelerinin veya gerekli işlemlerin sayısının çokluğu, çeşitliliği yüzünden anlaşılması, yapılması güç olan, (şey), karışık
yamaklık05:22:33
Yamak olma durumu
Yağmurluk05:22:19
Yağmurdan korunmak için giyilen üstlük, trençkot
beleş05:22:18
Karşılıksız, emeksiz, parasız elde edilen
fistül05:22:13
Akarca
çağrılık05:22:09
Davet için yazılan kâğıt, davetiye, okuntu
müreffeh05:22:00
Refah ve varlık içinde yaşayan, gönençli
mükellefiyet05:21:59
Yüküm, yükümlülük
kurk05:21:47
Kuluçka, gurk
tombala05:21:44
Torbadan numaralı taşlar çekilerek, üzerinde numara yazılı kâğıtlarla oynanan bir talih oyunu
kaknem05:21:31
Çirkin, huysuz
Uslu05:21:23
Toplumu, çevresini rahatsız etmeyen, edepli, müeddep, yaramaz karşıtı
emel05:21:23
Gerçekleştirilmesi zamana bağlı istek
depreşme05:21:22
Depreşmek durumu
emir eri05:21:18
Subayların kıt"a ve daire dışında buyruklarında bulunan er, emirber
emeklilik05:21:16
Emekli olma durumu, tekaütlük
Sekiz05:21:11
Yediden sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 8 VII
yalın ayak05:21:07
Ayakları çıplak
iade05:21:06
Alınmış bir şeyi geri verme
CÜMLE ALEM05:21:00
Herkes
suvare05:20:58
bk. Suare
kurander05:20:53
Hava akımı, cereyan
uzay üssü05:20:48
Uzay istasyonu
emaret05:20:42
Emirlik, beylik
muhabbet05:20:39
Sevgi
donama05:20:38
Süsleme, tezyin
Şiddet05:20:23
Bir hareketin, bir gücün derecesi, yeğinlik, sertlik
gündüz gözüyle05:20:13
Gündüzün, gündüz vakti, gün ışığında, her şeyin açık seçik görüldüğü saatlerde
müstemirren05:20:10
Ara vermeden, sürekli olarak
asit fenik05:20:08
bk. fenol
milli05:19:59
Milletle ilgili, millete özgü, ulusal
küf05:19:45
Ekmek, peynir gibi organik maddelerin üzerinde, nem ve ısının etkisiyle oluşan, çoğu yeşil renkli mantar
bagaj05:19:34
Yolcu yükü
tabı05:19:32
Mizaç, huy, tabiat, karakter