Ag

1

Gümüş'ün kısaltması

2 İsim

İplik, sicim, tel gibi ince şeylerden kafes biçiminde yapılmış örgü

Cümle 1: Balık ağı. Tenis ağı.

Örümcek gibi birtakım hayvanların salgılarıyla oluşturdukları örgü

Ülke yüzeyine yaygınlaştırılmış örgü, şebeke

Cümle 1: Demir ağlarla ördük ana yurdu dört baştan.

Tuzak

Oyun alanını ortadan ikiye bölen iple yapılmış örgü

Çaprazlama örgü ile yapılan ve kale direkleri arkasına gerilen örgü, file

3 İsim

Donun veya pantolonun apış arasına gelen yeri, apışlık