aşırma

1 İsim

Aşırmak işi

Başkalarının yazılarından bölümler, mısralar alıp kendininmiş gibi gösterme veya başkalarının konularını benimseyip değişik biçimde anlatma, intihal

Sıfat

Aşırılmış

Cümle 1: Aşırma bir eser.

Yapı çatılarında uzun mertek, aşık

İsim

Küçük kazan, kova, bakraç