aba güreşi

1 İsim

Aba giyilerek ve bele kuşak bağlanarak yapılan bir tür güreş