ac��m��k

Son Arananlar

ima10:01:28
Dolaylı olarak anlatma, üstü kapalı olarak belirtme, işaretleme, anıştırma, ihsas
kinetik10:01:23
Hareketle ilgili, hareket sebebiyle oluşan
Mum10:01:23
Bir fitilin üzerine erimiş bal mumu, iç yağı, stearik asit veya parafin dökülüp genellikle silindir biçiminde dondurulan ince, uzun ışık aracı
Kumuk10:01:21
Dağıstan"da yaşayan bir Türk boyu ve bu boydan olan kimse
Harp10:01:10
Savaş
sos10:01:03
Bazı yemeklerin üzerine dökülen, domates, baharat gibi şeylerle yapılan terbiye
Yetersiz10:00:44
Gerekli bilgi ve yeteneği olmayan, yeterliği olmayan, kifayetsiz, ehliyetsiz
Mor10:00:38
Kırmızı ile mavinin karışmasından oluşan renk, menekşe renginin kırmızıya çalanı
uyuklama10:00:38
Uyuklamak durumu
herek10:00:31
Asma, fasulye gibi sarılgan bitkilerin tutunması için yanlarına dikilen sırık, ispalya
ıtırlı10:00:11
Güzel kokulu, muattar, ıtrî
fen bilimi10:00:03
Fizik, kimya, biyoloji gibi bilimlerin ortak adı
idam cezası10:00:02
Ölüm cezası
ARNİKA10:00:02
Öküz gözü, sığır gözü, mastı çiçeği
ıslahat10:00:00
Daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik, düzeltme veya iyileştirme, reform
trigonometri09:59:49
Üçgenleri hesaplamayı konu edinen matematik kolu, müsellesat
doğaçlama tiyatro09:59:45
İçten geldiği gibi, irticalen gerçekleştirilen oyun
us09:59:39
Akıl
antrenman09:59:37
Bir spor dalında yapılan alıştırma veya hazırlık çalışması, idman, egzersiz
cıyaklama09:59:25
Cıyaklamak işi
enjektör09:59:24
Bir sıvıyı herhangi bir yere basınçla veren bir tür pompa, iğne, şırınga
yönlendirme09:59:22
Yönlendirmek işi
tugay09:59:14
Alayla tümen arasında bir birlik, liva
meçhul09:59:12
Bilinmeyen, bilinmedik
ikramiye09:59:11
Bir yerde çalışan kimselere genellikle kazançtan dağıtılan veya iyi çalıştıkları için verilen aylık dışı para
yaz09:59:10
(kuzey yarım küre için) Yılın, haziranın 21 "inde başlayıp eylülün 23 "üne kadar süren, ilkbaharla sonbahar arasındaki sıcak mevsimi
ısıölçer09:59:08
Cisimlerin ısınma ısısını öİçmeye yarayan âlet, kalorimetre
dalma09:58:48
Dalmak işi
Otomatik09:58:39
Mekanik yollarla hareket ettirilen veya kendi kendini yöneten (alet)
Kama09:58:13
Silâh olarak kullanılan, ucu sivri, iki ağzı da keskin uzun bıçak
CEZRİ09:58:13
Köklü, kökten, temelden, radikal
hoyuk09:58:06
Bostan korkuluğu
SARAY09:58:04
Hükümdarların veya devlet başkanlarının oturduğu büyük yapı
nöbetleşme09:58:04
Nöbetleşmek işi
manidar09:57:59
Anlamlı olan, manalı
cariyelik09:57:44
Cariye olma durumu
niyet09:57:31
Bir şeyi yapmayı önceden isteyip düşünme, maksat
SOYGUNCULUK09:57:30
Soygun yapma, haydutluk, şekavet
Eldiven09:57:15
Dış etkilerden korumak için ele giyilen kumaş, deri veya kauçuktan yapılan el giysisi
w09:57:10
Volfram"ın kısaltması
süzgeç09:57:07
Sıvıları süzmeye yarayan araç
komuta09:57:04
Askerî birliği ve onunla ilgili işleri yönetme görevi, kumanda
bir güzel09:56:57
Çok iyi, iyice
SÜTUN09:56:55
Herhangi bir maddeden yapılan, üstünde sütun başlığı denilen çıkıntılı bir bölüm olan, genellikle bir altlığa, bazen doğrudan doğruya yere dayalı silindir biçiminde düşey destek, kolon
Yont09:56:54
Başıboş hayvan
gereği gibi09:56:53
nasıl olması gerekli ise öyle
ötleği09:56:51
Bir cins kartal
Birey09:56:49
Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert
El gün09:56:41
Başkaları, yabancılar
arkasından koşmak09:56:41
iş yaptırmak için birinin arzusunu kollamak, görüşme fırsatı aramak
BIRAKMA09:56:39
Bırakmak işi
kapçık09:56:39
Küçük kap
uzlaşmalı09:56:37
Aralarında uzlaşma bulunan
ÖNGÖRÜ09:56:37
Bir işin ilerisini kestirme veya bir işin nasıl bir yol alacağını önceden anlayabilme ve ona göre davranma
idame etmek09:56:36
sürdürmek, devam etmesini sağlamak
elgin09:56:35
Yabancı, gurbette yaşayan, garip
Kürek09:56:35
Toprak, kömür gibi şeyleri bir yerden bir yere alıp atmaya, taşımaya yarayan ve yayvan bir bölümü, buna bağlı uzun bir sapı bulunan araç
kötülük09:56:33
Kötü olma durumu
deneyci09:56:31
Deneycilik yanlısı olan (kimse), ampirist
merhamet09:56:30
Bir kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı kötü durumdan duyulan üzüntü, acıma
şakacı09:56:29
Şaka yapmasını seven, şakalaşmadan hoşlanan, lâtifeci
otarsi09:56:27
Bir ülkede ekonomik alandaki ihtiyaçları kendi kendine karşılamaya yönelen tutum
yorumlanma09:56:23
Yorumlanmak işi
yapıt09:56:21
Bir kimsenin emek sonucu ortaya koyduğu şey, eser
başkan09:56:19
Bir topluluğun, bir toplantının veya bir derneğin başında bulunan kimse, reis
şüpheli09:56:17
Kuşkulu
Alçalma09:56:15
Alçalmak işi, inme
kolit09:56:13
Kalın bağırsak iltihabı
incir kuşu09:56:11
Kuyruksallayangillerden, en çok incir ve başka yemişlerle beslendiği için zararlı sayılan ve avlanılan küçük bir kuş (Anthus trivialis)
hedef almak09:56:10
bk. nişan almak
09:56:09
bk. tüh
kanı temizlenmek09:56:07
öldürülenin arkasından, öldüren kişi veya yakınlarından birini öldürerek öç almak
mümtaz09:56:06
Seçkin
Yalan09:56:05
Aldatmak amacıyla bilerek ve gerçeğe aykırı olarak söylenen söz, kıtır
Amin09:56:03
"Allah kabul etsin" anlamında, duaların arasında ve sonunda kullanılır
azarlama09:56:03
Azarlamak işi, paylama
alabalık09:56:01
Ala balıkgillerden, soğuk ve duru sularda yaşayan, eti turuncu ve lezzetli, 250 gr dan 2 kg a kadar gelen bir tatlı su balığı (Trutta faris)
SİNAGOG09:55:59
Yahudi tapınağı, havra
İşveren09:55:58
İşçileri ücretle çalıştıran gerçek veya tüzel kişi, patron
NİKAH09:55:57
Bir erkekle bir kadının evlilik birliği kurmasını sağlayacak kanunî işlem
Gaseyan09:55:55
İç bulantısı
XE09:55:53
Ksenon"un kısaltması
layiha09:55:51
Herhangi bir konuda bir görüş ve düşünceyi bildiren yazı
muvaffak09:55:49
Başarmış, başarılı (kimse)
enöte09:55:47
Çift yıldızlarda, yoldaşın başyıldıza göre çizdiği bağlı yörüngenin, başyıldıza en yakın noktası
minimal09:55:45
Minimum
nakisa09:55:45
Eksiklik, kusur
Devrim09:55:43
Çevrilme, katlanma, bükülme
geometrik09:55:39
Geometriyle ilgili veya geometriye uygun olan, hendesî
Aterina09:55:37
Gümüş balığı
u09:55:35
Uranyum"un kısaltması
Sevimli09:55:35
Hoşa gitme özelliği olan, hoşa giden, şirin (canlılar için)
kaynak suyu09:55:33
Kaynağın veya gözemin başında alınan su
Adap09:55:31
Töre
uzmanlaşma09:55:30
Uzman durumuna gelme
çalımlı09:55:29
Gösterişli, kurumlu
Mezraa09:55:27
bk. mezra
karargâh09:55:25
Bir birlik veya kurumun, kumandan ile yardımcı şube ve bölümlerinden oluşan kuruluş
Simge09:55:21
Sembol
idil09:55:19
Kır yaşamı içinde aşk konusunu işleyen kısa şiir
be09:55:19
Berilyum"un kısaltması
varagele09:55:19
Bir şeyi, bir yerden bir yere çekerek götürüp getirmeye yarayan halat
ayrılık09:55:18
Ayrı olma durumu
Künk09:55:17
Pişmiş toprak veya çimentodan yapılmış kalın su borusu
baltalama09:55:16
Baltalamak işi, sabotaj
medenilik09:55:15
Uygarlık
silindir şapka09:55:14
Resmî törenlerde sivillerin giydiği, silindir biçiminde siyah şapka
fiziksel09:55:13
Fizikle ilgili olan
KIraat09:55:12
Okuma
saldırı09:55:11
Kötülük veya yıpratma amacıyla, bir kimseye karşı doğrudan doğruya silâhlı veya silâhsız bir eylemde bulunma, hücum, taarruz, tecavüz
KAZ09:55:10
Perde ayaklılardan, uzun, beyaz veya gri boyunlu, suda ve karada yaşayan, uçan, yabanî veya evcil kuş (Anser)
Kısır09:55:09
(insan ve hayvan için) Üreme imkânı olmayan, döl vermeyen
gidip gelme09:55:09
Gidiş, dönüş
verem olmak09:55:08
verem hastalığına yakalanmak
uğurlu09:55:06
Uğuru olan, iyilik getirdiğine inanılan, kutlu, tekin, kademli, meymenetli, mübarek
Kertenkele09:55:05
Kertenkelelerden, uzun vücutlu, sivri kuyruklu, çevik, böcekçil, küçük sürüngen hayvan (Lacertus)
Gelecekçi09:55:03
Gelecekçilik yanlısı, fütürist
Japon kaktüsü09:55:03
Sütleğen
Amirce09:54:55
Amire yakışır biçimde, amir gibi
işlik09:54:53
Atölye
SERAP09:54:52
Atmosferde ışık ışınlarının kırılmasından doğan ve çöllerde kolaylıkla gözlemi yapılabilen optik yanılma, uzaktaki bir cisme bakarken sanki bir su yüzeyinden yansıyormuş gibi, cisimle birlikte ters görüntünün oluşumu, ılgın, yalgın, pusarık
alfabe sırası09:54:51
Harflerin alfabedeki belirli düzene göre dizilişi
Sevgili09:54:51
Sevgi ve bağlılık duyulan
arefe09:54:47
bk. arife
mal09:54:47
Bir kimsenin veya bir tüzel kişinin mülkiyeti altında bulunan, taşınır veya taşınmaz varlıkların bütünü
SEKS09:54:43
Cinsellik, cinslik, cinsiyet
iyilik etmek (veya yapmak)09:54:41
yararlı işler yapmak, yardımcı olmak
bilâr09:54:39
Katranlı kıldan yapılan ve kalafat işlerinde kullanılan bir tür macun
Bilme09:54:35
Bilmek işi
korsan09:54:31
Düşman veya kendi ulusunun gemilerine saldıran deniz haydudu