aceleci

1 Sıfat

Tez iş gören, çabuk davranan, telâşlı, ivecen

Cümle 1: Hakikaten son derece aceleciydi. - Ö. Seyfettin