adisyon

1.İsim(lokanta, otel gibi yerlerde) Hesap

Son Arananlar

adisyon19:30:13
(lokanta, otel gibi yerlerde) Hesap
Kara19:30:06
Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak
resul19:30:00
Haberci
yobaz19:29:57
Dinde bağnazlığı aşırılığa vardıran, başkalarına baskı yapmaya yönelen (kimse)
Tafra19:29:54
Kendisini olduğundan büyük gösterip böbürlenme, yüksekten atma
lap19:29:52
Yumuşak ve ağır bir şey düştüğünde çıkan sesi anlatır
neva19:29:48
Ses, ahenk, nağme
satın alma19:29:09
Satın almak işi
salt19:29:03
Yalnız, sadece, tek, sırf
zift19:29:00
Katran ve diğer organik maddelerin buharlaşmasından veya damıtılmasından elde edilen, kolay kırılan, az ısı ile eriyen, katı, siyah, parlak madde, kara sakız
NEŞİDE19:28:56
Bir toplulukta okunmaya değer şiir
muhakeme etmek19:28:23
yargılamak
nedensel19:27:51
Nedenle ilgili olan, sebep niteliğinde olan, illi
dekoratif19:27:50
Dekor olarak kullanılan, süslemeye yarayan, süsleyici, tezyinî
sakar19:26:49
Bazı hayvanların, özellikle atların alınlarında bulunan beyaz leke, küçük akıtma
Aylak19:26:08
İşsiz, boş gezen, avare
nominal19:25:27
Ad belirtilerek yapılan
kaypakça19:25:02
Biraz kaypak
Mayo19:24:55
Genellikle denize girerken ten üzerine giyilen, vücudun gerekli kısımlarını sıkıca örten giysi
içerme19:24:27
İçermek işi, tazammun, ihtiva
SOL19:24:20
Kalbin bulunduğu tarafta olan, sağ karşıtı
ulussever19:24:12
Ulusunu seven (kimse), milliyetperver
Resital19:23:59
Tek bir sanatçının tek bir çalgı ile verdiği konser
kendinden19:23:51
Kendi aklından, kendi kendine
taviz19:23:37
Ödün, ödünleme
sepetçi söğüdü19:23:28
Söğütgillerden, yaprakları uzun, dalları sepet örmeye elverişli bir söğüt türü, sokrun (Salix viminalis)
ulumak19:23:26
(insan) İniltili ses çıkararak boğuk boğuk ağlamak
resmilik19:23:22
Resmî olma durumu, resmiyet
19:23:15
İplik, sicim, tel gibi ince şeylerden kafes biçiminde yapılmış örgü
HUSUS19:22:46
Konu, madde
kebap19:22:45
Doğrudan doğruya ateşte veya kap içinde susuz olarak pişirilmiş et
KOPÇA19:22:29
Bir giysinin iki yanını bitiştirmeye yarayan ve metal bir halka ile bir çengelden oluşan araç
türk19:22:17
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse
KAKIŞMA19:22:04
Kakışmak işi
LOK19:21:54
Gemileri, farklı iki su düzeyinin birinden öbürüne aşırmak için yapılmış ara havuz
düşkünler evi19:21:26
Çalışma gücünden yoksun, kazancı olmayan yoksul kimselerin barındırıldığı toplumsal bir yardım kuruluşu, darülâceze
peksimet19:21:26
Pişirildikten sonra dilimler hâlinde kesilerek ısı ile kurutulmuş, uzun süre dayanabilen ekmek
bili19:21:23
Bilgi, malûmat
mümkün19:21:19
Muhtemel, olabilir, olası
bunalma19:21:16
Bunalmak işi
peygamber çiçeği19:21:08
Mavi kantaron, belemir (Centaurea cyanus)
ihata19:21:05
Kuşatma, sarma, çevirme, çevreleme
darlık19:20:59
Dar olma durumu
MOSTRALIK19:20:54
Göstermelik, numune
kırdırma19:20:45
Kırdırmak işi, ıskonta
darbe19:20:42
Vuruş, çarpış
nezir etmek19:20:41
bk. nezretmek
KORTEJ19:20:39
Bir devlet büyüğünün yanında bulunan kimseler, maiyet, maiyet alayı
aşağı yukarı19:20:33
Tama yakın, yaklaşık olarak
fiyat (veya değer) biçmek19:20:24
bir değer için ödenecek para karşılığını belirlemek
mahiyet19:20:21
Nitelik, vasıf, öz, asıl, esas
Argo19:20:12
Kullanılan ortak dilden ayrı olarak aynı meslek veya topluluktaki insanların kullandığı özel dil veya söz dağarcığı
çizik19:20:11
Çizilmiş
aksülâmel19:20:09
Tepki, reaksiyon
eril19:20:08
Bazı dillerde erkek cinsten sayılan (kelime), müzekker
salıverme19:20:02
Salıvermek işi
kısmak19:20:01
(göz için) Biraz kapamak
ALKA EVLİ19:19:52
Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri
köşe bucak19:19:25
Göze çarpmayan yer
teşvik etmek19:19:23
isteklendirmek, özendirmek
dikkat19:19:20
Duygularla düşünceyi bir şey üzerinde toplama, uyanıklık
kiracı19:19:13
Bir şeyi, bir yeri kira ile tutan kimse, müstecir
zembil otu19:19:10
Buğdaygillerden, ayrık otuna benzeyen, çorak yerlerde yetişen bitki (Briza)
bula19:18:57
Yenge, amca veya dayı karısı
sıralaç19:18:56
İçinde belli bir sıraya göre kâğıtlar konacak bölmeleri olan dosya veya dolap, musannif, cilbent, klâsör
rehavet19:18:53
Vücutta görülen gevşeklik, ağırlık, tembellik
bölüntüler19:18:51
Bir bütünün ayrılmış olduğu bölümler, taksimat
lepra19:18:48
Cüzam
yurt bilgisi19:18:48
bk. yurttaşlık bilgisi
yandaş19:18:47
Birinden yana olan veya bir düşünceye, bir isteğe katılan, onu destekleyen kimse, yanlı, taraftar
yolluk19:18:31
Yolculukta yenmek için hazırlanan yiyecek
özsever19:18:31
Kişinin kendi benliğine karşı duyulan bağlanma, hayran olma, narsist
HABBE19:18:21
Tahıl tanesi, evin
Derkenar19:18:18
(yazıda) Sayfa kenarına kaydedilen yazı, çıkma
dialkol19:17:48
bk. Glikol
saymanlık19:17:41
Hesap işlerinin görüldüğü yer, muhasebe, muhasiplik
Cezir19:17:29
Kök
Deniz yeli19:17:18
İmbat
kalıtım19:17:17
Çevre etkileriyle köklü olarak değiştirilemediğine inanılan özelliklerin, döllenme sırasında, dişi ve erkeğin kromozomları yoluyla bir kuşaktan ötekine geçmesi, soya çekim, irsiyet, veraset
harç19:17:14
Harcanan para, masraf
Tutanak19:17:09
Meclis, kurul, mahkeme gibi yerlerde söylenen sözlerin, olduğu gibi yazıya geçirilmesi, zabıt, zabıtname
KARAKAŞ19:17:06
Vücudu beyaz, ağız, burun, göz etrafı, kulak ve tırnakları siyah, bazen vücutlarında da siyah lekeler bulunan, yağlı kuyruğunun uç kısmı akkaramanlara göre fazla sarkık ve daha ziyade Güney Doğu Anadolu bölgesinde yetiştirlen bir tür koyun
yaygın yanlış19:16:57
Genelleştiği için yanlışlığına önem verilmeden kullanılagelen (söz, deyim, terim), galatımeşhur
çağ dışı19:16:53
Çağın gerektirdiği şartların gerisinde kalmış, köhne
Aksan19:16:49
Bir ülkenin insanlarına veya bir çevreye özgü söyleyiş özelliği
tavşan dudağı19:16:46
Doğuştan yarık dudak
yemek listesi19:16:36
Yemek yenilecek yerlerde mevcut yemekleri
motorlu taşıt19:16:22
İnsan veya yük taşıyan iki veya daha çok dingilli, motor gücüyle hareket eden araçlara verilen genel ad
fır19:16:15
Fırıl fırıl
mart19:16:09
Yılın 31 gün süren üçüncü ayı
zerk19:16:08
Bir sıvıyı şırınga ile verme, içitme, içitim
şark19:16:02
Doğu
anamal19:15:55
Sermaye, kapital
kelime cambazlığı19:15:54
Sözlerle oyun yapma
Dövüş19:15:50
Dövmek işi veya biçimi
akraba çıkmak19:15:48
önceden tanışmadan veya bilmeden konuşarak akraba olduklarını anlamak
kemiksiz19:15:42
Kemiği olmayan, kemiği ayrılmış
TAKILGAN19:15:33
İnsanı, şaka yollu üzecek veya uğraştıracak davranışlarda bulunmayı huy edinmiş olan, muzip
Ameliye19:15:32
Yapılan iş, işlem
vizon kürk19:15:19
Vizondan yapılan iyi işlenmiş kürk
Kurcalama19:15:13
Kurcalamak işi
restorasyon19:15:12
Eski bir yapıda yıkılmış, bozulmuş olan bölümleri aslına uygun bir biçimde onarma, yenileme
keten tohumu19:15:01
Keten bitkisinin, yağı çıkarılan veya dövülerek hekimlikte kullanılan küçük taneleri
koyu kır19:14:57
Kırlaşmanın ilk devresinde meydana gelen koyu renkli at donu
süsleme sanatları19:14:53
Bir yapıyı, bir eşyayı kullanış amacıyla birlikte göze daha güzel göstermek için çeşitli türlerde yapılan estetik çalışmaların tümü
maddeci19:14:52
Materyalist
merek19:14:27
Samanlık, odunluk, hayvan yemi deposu veya ahır
kalyon19:14:25
Yelkenle ve kürekle yol alan savaş gemilerinin en büyüğü
bat19:14:18
Kurşun boruların ağzını açmakta kullanılan, şimşirden yapılmış, ucu sivri bir çeşit takoz
Istılah19:14:04
Terim
muvasalat etmek19:13:54
varmak, ulaşmak
lemis19:13:51
El ile dokunarak duyma, bir şeye el ile dokunma
kain19:13:44
Bulunan, olan
kişi zamiri19:13:22
Kişilerin yerine kullanılan zamir
kuru temizleme19:13:21
Kimyasal maddelerle veya buharla giysi, eşya vb. yi temizleme, ütüleme
boyunduruk19:13:18
Çift süren veya arabaya koşulan hayvanların birlikte yürümelerini sağlamak için boyunlarına geçirilen bir tür ağaç çember
baştankara19:13:11
Ötücü kuşlar takımının, baştankaragiller familyasından, Kuzey Afrika, Avrupa ve Asya"da yaşayan, çesitli renklerde olabilen bir kuş türü (Parus maior)
Simetrik19:13:09
Simetrisi olan, bakışımlı simetrik, mütenazır
zelil19:12:58
Hor görülen, aşağı tutulan, aşağılanan
ton19:12:52
Bin kilogramlık ağırlık birimi; bir metre küp hacminde ve + 4° C deki arı suyun ağırlığı
yer sakızı19:12:50
Bitüm
orijinal19:12:50
Özgün
yazgı19:12:48
Bütün olmakta ve olacak olanları önceden ve değişmeyecek biçimde düzenlediğine inanılan doğaüstü güç, alın yazısı, kader, mukadderat
yat19:12:47
Kalkan ve zırh gibi korunma aracı
utarit19:12:45
Güneş"e en yakın olan gezegen, Merkür
PRASEODİM19:12:39
Atom numarası 59, atom ağırlığı 140,92 olan, soluk sarı renkli bir element. Kısaltması Pr
Despot19:12:37
Bir ülkeyi zora ve baskıya dayanarak yöneten kimse, müstebit
ringa19:12:36
Kemikli balıklardan, ılık denizlerde büyük sürüler hâlinde dolaşan ve tütsü ile kurutulmuşu sıkça tüketilen, uskumru iriliğinde bir balık (Clupea harengus)
gayritabiî19:12:35
Doğa dışı, doğaya aykırı
blöfçü19:12:20
Blöf yapan (kimse)