afakî

1 Sıfat

Belli bir konu üzerine olmayan (konuşma), dereden tepeden

Cümle 1: Biraz afakî sohbetten sonra oradan kalktık. - A. Rasim

Nesnel, objektif

Cümle 1: Bir anda bütün hislerini kaybederek afakî düşündü. - P. Safa