aferin

1 Ünlem

Okşama, alkışlama, beğenme gibi duyguları belirtmek için söylenir, bravo

Cümle 1: Aferin İsmail, söyle, daha bağırarak söyle! - R. N. Güntekin

İsim

Eskiden öğrencilere verilen beğenme ve takdir kâğıdı