ahşa

1.İsimİnsanın veya hayvanın göğsü ve karnı içindeki organlar, bağırsak, ciğer gibi şeyler

Son Arananlar

Emekli12:47:02
Emek harcanarak elde edilen, zor, zahmetli
Tabut12:47:01
Ölünün mezarlığa götürülürken içine konulduğu sandık
meksefe12:47:01
Kondansatör, içine elektrik enerjisi yığılan alet
ÜSKÜRE12:46:57
Topraktan veya madenden yapılmış çorba tası, çukur çanak
tasvip etmek12:46:55
bir düşünce veya davranışın doğru olduğunu belirtmek, onamak, uygun bulmak
istizah12:46:55
Herhangi bir konuda açıklayıcı bilgi isteme, bir sorunun açıklanmasını isteme
Tecrübe12:46:54
Deneme, sınama, eksperyans
Yapı12:46:50
Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina
toynak12:46:49
At, eşek gibi tek tırnaklı hayvanların tırnağı, duynak
arpa suyu12:46:49
Bira
Patinaj12:46:49
Patenle kayma işi
kopil12:46:48
Arsız sokak çocuğu
Dolma kalem12:46:47
İçine mürekkep doldurularak kullanılan yazı kalemi
modül12:46:45
Bir yapının çeşitli bölümleri arasında orantıyı sağlamak için kullanılan ölçü birimi
lanet etmek12:46:43
ilenmek, kötülüğünü istemek
Restoran12:46:39
Lokanta
Tatar böreği12:46:37
Haşlanmış kalınca yufka parçalarına yoğurt ve kıyma katılarak, üzerine kızgın yağ gezdirilerek yapılan yemek
çakal12:46:31
Et oburlardan, sürü durumunda yaşayan, kurttan küçük bir yaban hayvanı (Canis aureus)
orta boy12:46:28
Orta büyüklükte olan
Şakak12:46:18
Göz, alın ve yanak arasında, elmacık kemiğinin üstünde bulunan çukurumsu bölge
Ekolali12:46:14
bk. yankıca
püskürme12:46:10
Püskürmek işi
yüzücü12:46:09
Yüzme sporu yapan kimse
örtü12:46:08
Örtmek için kullanılan şey
BASİRET12:46:07
Doğru görüş, uzağı görüş, seziş, uyanıklık, anlayış, kavrayış, dikkat, sağgörü
cari12:46:04
Akan
yamalı12:46:01
Yama vurulmuş, yama ile onarılmış olan
mezura12:45:53
Terzilikte ölçü almak için kullanılan, genellikle 1,5 m uzunluğunda şerit metre
kavun12:45:36
Kabakgillerden, sürüngen gövdeli, iri meyveli bir bitki (Cucum)
yaftayı yapıştırmak12:45:28
yanlış biçimde değerlendirip tanıtmak
tasarruf etmek12:45:27
bir malın sahibi olmak; onu istediği gibi kullanmak
Tebaa12:45:20
Uyruklu
katlanma12:45:16
Katlanmak işi
Despot12:45:15
Bir ülkeyi zora ve baskıya dayanarak yöneten kimse, müstebit
BENEK12:45:08
Herhangi bir şey üzerindeki ufak leke, nokta, puan
iletişim ağı12:45:08
İletişim araçlarının birbirleriyle ortak bağlantı kurma veya iş birliği sağlama durumu veya düzeni
uzlaştırma12:45:08
Uzlaştırmak işi
salatalık12:45:03
Hıyar
İzbe12:45:02
Basık, loş, nemli, kuytu (yer)
ana yurt12:45:00
İlk yurt edinilen yer, ana vatan
asayiş12:44:59
Bir yerin düzen ve güvenlik içinde bulunması durumu, düzenlilik, güvenlik
yolluk12:44:58
Yolculukta yenmek için hazırlanan yiyecek
munis12:44:57
Alışılan, alışılmış, yabancı olmayan
sirke12:44:57
Bit, tahta kurusu gibi asalak böceklerin yumurtası
ozansı12:44:56
Ozana yakışır biçimde, ozan gibi, şairane
mikropsuzlandırma12:44:56
Mikropsuzlandırmak işi
çirkin12:44:54
Göze veya kulağa hoş gelmeyen, güzel karşıtı
itici12:44:52
İtme işini yapan
pena12:44:52
Telli sazları çalmaya yarayan ve kemik, boynuz gibi şeylerden yapılan çalma aracı, mızrap, çalgıç
sahibe12:44:49
Herhangi bir şey üzerinde mülkiyeti olan kadın
Turna12:44:49
Turnagillerden, Avrupa ve Kuzey Afrika"da toplu olarak yaşayan, göçebe, iri bir kuş (Grus grus)
kaldırım12:44:48
Yollarda taşlarla yapılan döşeme
Hamallık12:44:46
Hamalın yaptığı iş
katı12:44:36
Sert, yumuşak karşıtı
surat12:44:35
Yüz, çehre
uyarmak12:44:28
Görevini gereği gibi yapmayan kimseye nasıl davranması gerektiğini hatırlatmak, ihtarda bulunmak
indirilme12:44:24
İndirilmek işi
Paspas12:44:23
Ayakkabıların altını temizlemek için kapı önlerine konulan kıl, plâstik vb. den yapılmış yüzü tırtıklı silecek
emmi12:44:21
Amca
düzeyli12:44:21
Belli bir düzeyi olan, seviyeli (kimse)
Tercüman12:44:17
Çevirici, dilmaç
miktar12:44:16
Bir şeyin ölçülebilen, sayılabilen veya azalıp çoğabilen durumu, nicelik
kivi12:44:16
Kivigillerden, kanatları küt olduğu için uçamayan, bacakları güçlü, Yeni Zelanda"da yaşayan bir kuş, apteriks (Apteryx australis)
TANRITANIMAZ12:44:14
Tanrının varlığını inkâr eden, ateist
muaf12:44:12
Bağışlanmış, affedilmiş
carcur12:44:11
bk. şarjör
ay evi12:44:10
Ayla
ÜNLEM12:43:52
Türlü duyguları anlatan veya bir doğa sesini yansıtan kelime: Ah! oh! şak, çat vb
müessif12:43:47
Üzücü, üzüntü veren
yolsuz12:43:46
Yolu olmayan
sanı12:43:38
Sanmak durumu veya sonucu, zan, zehap
TÜCCAR12:43:36
Ticaret yapan, ticaretle uğraşan kimse, tacir
ARI12:43:34
Temiz, münezzeh
maaş12:43:33
Aylık
marifetli12:43:27
Ustalıklı, hünerli
üstün zeka12:43:24
Çabuk, iyi, kıvrak bir zekâ
madensi12:43:12
Maden gibi olan
kepek12:43:04
Un elendikten sonra, elek üstünde kalan kabuk kırıntıları
Çukur12:43:04
Çevresine göre aşağı çökmüş olan (yer)
ŞUUR12:43:02
Bilinç
arjantin12:43:00
Büyük bira bardağı
astar12:42:54
Giyecek, perde, çanta, ayakkabı gibi şeylerde, kumaşın veya derinin iç tarafına geçirilen ince kat
eke12:42:51
Büyük, yetişkin, yaşlı, kart
EDİM12:42:50
Yapılmış, gerçekleşmiş iş,amel, fiil
manzara12:42:50
Bakışı, dikkati çeken her şey
mezarlık12:42:48
Mezarların bulunduğu yer, kabristan, gömütlük, sinlik
bindi12:42:36
Destek, hamil
türetme12:42:33
İsim veya fiil kök veya gövdesine yapım eki getirilerek kelime kurma, iştikak: Göz-lük-çü, söyle-n-ti, sev-gi gibi
milattan sonra12:42:32
Milâdî tarih başlangıcından bu yana sayılan yıllara göre belirtilen tarih (kısaltılmış biçimde: M. S.)
TELEKOMÜNİKASYON12:42:30
Haber, yazı, resim, sembol veya her çeşit bilginin tel, radyo, optik ve başka elektromanyetik sistemlerle iletilmesi, bunların yayımı veya alınması, uz iletişim
üç12:42:28
İkiden sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 3, III, gibi
köşegen12:42:28
Bir çokgende ardışık olmayan veya bir çok yüzlüde aynı düzlem üzerinde bulunmayan iki köşe arasına çekilen çizgi, kutur, diyagonal
yıldırımkıran12:42:28
Yıldırımsavar
yan12:42:27
(bir şeyin) Ön, arka, alt ve üst dışında kalan bölümü
Tokyo12:42:25
Genellikle plâstik, açık bir tür terlik
BRANŞ12:42:24
(bilim için) Dal, kol
haykırış12:42:24
Haykırmak işi veya biçimi
ihram12:42:23
Eskiden Yunanlıların, Romalıların, günümüzde de Berberîlerin büründükleri geniş, beyaz, yünlü çarşaftan giysi
hidrolik12:42:17
Su ile ilgili
sini12:42:16
Üzerinde yemek de yenilebilen yuvarlak, bakır veya pirinçten büyük tepsi
serzenişte bulunmak12:42:16
(bir şeyi) başa kakmak, sitem etmek, takaza etmek
bağlamak12:42:14
Düğümlemek
vuraç12:42:12
Tokaç, raket
bohça12:42:12
İçine çamaşır, elbise gibi şeyler koyup sarmaya yarayan dört köşe kumaş
sakla samanı, gelir zamanı12:42:11
gereksiz görülen şey ileride gerekli olabilir
onur12:42:09
İnsanın kendine karşı duyduğu saygı, öz saygı, haysiyet, izzetinefis
kilit dili12:42:05
Kilidin anahtarla sürülen parçası
kolon12:42:03
Sütun
birey12:42:00
Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert
Klor12:42:00
Halojenlerden, atom numarası 17, atom ağırlığı 35,5 olan, normal sıcaklıkta gaz durumunda bulunan bir element. Kısaltması Cl
şöhretli12:41:58
Ünü olan, ünlü, tanınmış
ortada12:41:56
görünür yerde, göz önünde
yaradılıştan12:41:55
Doğuştan, fıtraten
kompozisyon12:41:53
Ayrı ayrı parçaları bir araya getirerek bir bütün oluşturma biçimi ve işi
Saplantı12:41:51
Kişinin, etkisinden kendini kurtaramadığı yersiz saçma düşünce, sabit fikir, fikrisabit, idefiks
salgı12:41:50
Hücrelerin veya vücuttaki bezlerin kandan ayırıp oluşturdukları ve yeniden kana, başka organa veya dışarıya saldıkları sıvı madde, ifraz
Şasi12:41:48
Fotoğrafçılıkta içine duyarlı bir cam veya kâğıt konulan, yassı, ışık geçirmez kutu
mübalâğalı12:41:46
Abartılı
Oğul12:41:43
Erkek evlât
sınırlı sorumluluk12:41:41
Borçlunun borcunu ödememesi durumunda, bütün mal varlığıyla değil de mal varlığının bir bölümüyle sorumlu olması durumu
surat asmak12:41:38
kaşlarını çatıp yüzüne küskün veya dargın bir anlam vermek, somurtmak
ruhani12:41:36
Ruhla ilgili
AĞIR12:41:34
Tartıda çok çeken, hafif karşıtı
pazarlık12:41:32
Bir alış verişte tarafların kendileri için en elverişli fiyatı karşısındakine kabul ettirmek amacıyla yaptıkları görüşme
leylak12:41:29
Zeytingillerden, yaprakları karşılıklı bir ağaççık (Syringa vulgaris)
yaylı araba12:41:22
Yaylı
sıla12:41:22
Bir süre ayrı kaldığı bir yere veya yakınlarına kavuşmak
ölçü bilimi12:41:17
Ağırlıkları ve ölçüleri inceleyen bilim dalı, metroloji
steril12:41:16
Verimsiz, kısır
karık12:41:12
Kar yağmış bir alana bakma sonucu ortaya çıkan göz kamaşması