ahlâk bilimi

1.İsimYarar, iyi, kötü gibi sorunları inceleyen, törelere dayanan bir davranış yasası geliştiren, neyin uğrunda savaşılmaya değer, neyin hayata anlam kazandırdığı, hangi davranışın iyi ve hangisinin kötü olduğu gibi sorunları kendine konu edinen bilim, etik

Son Arananlar

diyagonal21:16:24
Kenarlarına oranla eğrilemesine dokunmuş kumaş
Baget21:16:23
İnce, kısa değnek
yaradılış21:16:22
Bir kimsede doğuştan bulunan vücut ve ruh özelliklerinin tümü, mizaç, huy, tıynet
koltukluk21:16:12
Terden, giysinin lekelenmemesi için koltuk altına içten dikilen parça, subra
Meyhane21:16:06
İçki satılan ve içilen yer, içki yeri
aldatıcı21:16:06
Aldatma niteliği olan, yanıltıcı, kandırıcı
Şalvar21:16:01
Genellikle ağı çok bol olan, bele bir uçkurla bağlanan geniş üst donu
Hint kumaşı21:15:59
Hindistan"da dokunan ve batı ülkelerinde ender bulunan ipekli bir kumaş türü
ŞEHZADE21:15:57
Padişahların ve oğullarının erkek çocuklarına verilen san
ŞEHİT21:15:51
Kutsal bir ülkü veya inanç uğruna savaşırken ölen kimse
tüzel21:15:45
Tüze ile ilgili, hukukî
ŞAŞKINLIK21:15:42
Şaşkın olma durumu veya şaşkınca davranış
ığıl ığıl21:15:34
Ağır ağır, yavaş yavaş
önsel21:15:24
Hiçbir denemeye dayanmadan ve yalnız akıl yoluyla, apriori
savunucu21:15:23
Bir şeyi savunan kimse, müdafi
İvedilik21:15:23
Çabuk, hemen yapılma gerekliği, müstaceliyet, istical
aklama belgesi21:15:19
Alacak verecek kalmadığını gösteren belge, ibraname
Şirket21:15:12
Ortaklık
İdmansız21:15:07
İdman yapmamış olan, idmanı olmayan, çevikliği olmayan, ham
arıtım evi21:15:06
Şeker, petrol gibi maddelerin arıtıldığı yer, tasfiyehane, rafineri
medeni21:14:59
Kentlileşmiş, kırsallıktan kurtulmuş, uygar
salhane21:14:59
Kesim evi, kanara, mezbaha
İddia21:14:58
İleri sürülerek savunulan düşünce, sav
üvey ana21:14:43
Öz olmayan anne, analık
üstüne21:14:35
İlişkin, üzerine, dair
simetrisiz21:14:16
Simetrisi olmayan, bakışımsız, asimetrik
iğreti21:14:13
bk. eğreti
Sepici21:14:09
Sepi işini yapan kimse, tabak (II)
GÖRSEL21:14:06
Görme ile, görme duyusuyla ilgili, görmeye dayanan
resital21:14:05
Tek bir sanatçının tek bir çalgı ile verdiği konser
kızıştırmak21:13:53
İsteklendirmek, gayret vermek
durağan21:13:46
Yerini değiştirmeyen, yerli, hareketsiz, sabit
beceriklilik21:13:30
Becerikli olma durumu, ustalık, maharet
seçiciler kurulu21:13:30
Yarışma, sınav gibi etkinliklerde başarılı, üstün olanları seçmek amacıyla oluşturulmuş geçici kurul, jüri
kinin sülfatı21:13:24
Kinin
gazap21:13:14
Öfke, kızgınlık, hiddet
uygunluk21:13:04
Uygun olma durumu, yakışık, mutabakat, mukarenet
Pamuk ipliği21:12:58
Pamuktan yapılan mat ve parlak dikiş ve nakış ipliği
AKROMATİK21:12:49
Beyaz ışığı çözümlemeden geçiren, renksemez
iltihap21:12:47
Vücudun mikroplara karşı koymak için herhangi bir yerine fazla kan hücumu ile orada şişkinlik, kırmızılık, ısı ve ağrı ile beliren irin toplaması, yangı
Yakarma21:11:47
Yakarmak işi
derdest etmek21:11:41
yakalamak, tutmak, ele geçirmek
Dinlence21:11:21
Tatil
Karışım21:11:08
Karışmış olanın durumu
kınama21:10:31
Kınamak işi, ayıplama, takbih
ararot kamışı21:10:30
Maranta
mezraa21:10:20
bk. mezra
KONUŞMA21:10:07
Konuşmak işi
örtmek21:09:31
Kapamak
keçe21:09:31
Yapağı veya keçi kılının dokunmadan, yalnızca dövülmesiyle elde edilen kaba kumaş
miskin21:09:28
Çok uyuşuk olan (kimse)
aşinalık21:09:12
Birbirini bilme, tanıma, tanışıklık
muhafazakar21:09:06
Tutucu
Bisiklet21:08:40
Tekerleğin ayakla çevrilmesiyle hareket eden iki tekerlekli taşıt, çiftteker
kapital21:08:39
Sermaye, ana mal
ÇALIŞMA21:08:37
Çalışmak işi, emek, say
tayyar21:08:18
Uçucu
Formen21:08:15
Ustabaşı
elden ele geçmek21:08:12
bir şey sahip değiştirmek
ekşimik21:07:56
Yağı alınmış sütten yapılan peynir, kesmik, çökelek
gündöndü21:07:52
Ayçiçeği
çöküntü hendeği21:07:43
Yer kabuğunun birbirine parelel olarak uzanan kırıkları veya basamaklı kırık dizileri arasındaki çökmüş bölümü, yer çöküntüsü
çöğüncek21:07:17
Dayanma noktası ortada olan kaldıraç, tahterevalli
gayrimüslim21:07:10
Müslüman olmayan
sırt21:06:55
Omurgalı veya omurgasız hayvanlarda boyundan kuyruk sokumuna kadar uzanan üst bölüm
âdet görmek21:06:44
(kadın) ay başı olmak
al21:06:41
Alüminyum"un kısaltması
âciz21:06:30
Gücü bir işe yetmez olan, güçsüz
çengel takmak21:06:23
uğraşmak veya kötülük etmek için el atmak
Üzgün21:05:40
Üzülmüş, üzüntü duymuş, neşesiz, tasalı, gamlı, mağmum, mahzun, melül, mükedder
Üzengi21:05:12
Eyerin iki yanında asılı bulunan ve hayvana binildiğinde ayakların basılmasına yarayan, altı düz demir halka
hacimli21:05:10
Hacmi olan, oylumlu
Kapasite21:04:55
(bir şeyi )İçine alma, sığdırma sınırı, kapsama gücü
türk21:04:53
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse
tarihî eser21:04:43
Tarihsel bir konuyu işleyen eser
KAYIK21:04:19
Kürek veya yelkenle yürütülen ufak tekne
ilham perisi21:04:18
Sanatçılara esin verdiği var sayılan peri
makbuz21:03:47
Alındı
Üstüvane21:03:45
Silindir
Ayılmak21:03:43
Aklı başına gelip gerçeği görmek
el yazısı21:03:39
Elle yazılan yazı
kırıp dökmek21:03:26
dikkatsizlik veya öfkeyle bir çok şeyin kırılmasına sebep olmak
gagalı21:03:09
Gagası olan
eksilme21:02:55
Eksilmek işi, tenakus
muhaceret21:02:53
Göç, göçme
taka21:02:52
Doğu Karadeniz bölgesine özgü yelkenli bir tür kıyı teknesi
epitelyum21:02:48
Tek veya çok hücreden oluşan, vücudun bütün dış ve iç yüzeylerini kaplayan doku
sağgörülü21:02:38
Sağgörüsü olan, basiretli
Ürkme21:02:24
Ürkmek durumu, tevahhuş
Titiz21:02:22
Çok dikkat ve özenle davranan veya böyle davranılmasını isteyen, memnun edilmesi güç, müşkülpesent
Moral21:02:19
Bir insanın ruhsal gücü, yürek gücü, maneviyat
ÖZLEŞTİRMECİLİK21:02:16
Bir dili yabancı ögelerden arıtarak arı, katışıksız bir duruma getirme ve kendi imkânlarıyla geliştirmeyi amaçlayan çalışma
Koleksiyon21:02:09
Öğrenme, yarar sağlama veya zevk amacıyla bir araya getirilmiş ve özelliklerine göre sınıflara ayrılmış nesnelerin bütünü
Ürkek21:02:07
Çok ürken
damalı21:01:52
Üstünde kareler bulunan
arabi21:01:36
Araplarla ilgili, Araplara özgü olan
KURŞUN21:01:24
Atom numarası 82, atom ağırlığı 207,21, yoğunluğu 11,3 olan, 327,4°C de eriyen, yumuşak ve bükülgen, mavimtırak esmer renkte bir element. Kısaltması Pb
senkronik21:01:19
Eş zamanlı
Ürdünlü21:01:16
Ürdün halkından olan kimse
cümle bilgisi21:00:56
Bir cümleyi oluşturan kelime ve kelime grupları arasındaki ilişkiyi inceleyen ve sınıflamalar yapan, dil bilgisinin ana bölümlerinden biri, tümce bilgisi, söz dizimi
MİTOLOJİ21:00:44
Mitleri, doğuşlarını, anlamlarını yorumlayan, inceleyen bilim
önlem21:00:43
Bir şeyi sağlayacak önleyecek yol, tedbir
sübjektivist21:00:28
Öznelci
lâktik asit21:00:18
Ekşi sütte ve bitkilerin çoğunda bulunan asit alkol, süt asidi
motorin21:00:09
Motorlu taşıtları çalıştırmada kullanılan bir yağ
mahkum21:00:06
Hüküm giymiş, hükümlü
tekrarlama21:00:05
Tekrarlamak işi
eke20:59:41
Büyük, yetişkin, yaşlı, kart
şergil20:59:07
Askıntı, baş belâsı
ayakçak20:58:25
Merdiven, merdiven basamağı
sinsi20:58:11
Kötülük yaparken gizli ve kurnaz olan
anamalcı20:58:09
Üretim araçlarını özel mülkiyetinde bulunduran, anamal sahibi, sermayedar, kapitalist
kesin bilgi20:58:03
Doğruluğundan kuşkulanılmayan bilgi
açığa vurmak20:57:31
belli etmek, ortaya çıkarmak
Kesedar20:57:29
Zengin kimselerin parasını yöneten ve gerekli harcamaları yapan kimse
üleş20:57:04
Pay
aşınma20:57:00
Aşınmak işi
trol20:57:00
Teknelerle suyun dibinde sürüklenerek çekilen, huni biçiminde geniş ağızlı balık ağı
materyal20:56:48
Malzeme, gereç
SAKAĞI20:56:47
Özellikle atlarda görülen ve insanlara da bulaşan ölümcül bir hayvan hastalığı, ruam
müteheyyiç20:56:36
Heyecana kapılmış, heyecanlı
yaver20:56:31
Yardımcı
söz gelişi20:55:54
Bir düşünceyi açıklamak için örnek gösterileceğinde o örneğe giriş olarak söylenir
akak20:55:51
Akarsu yatağı, yatak, mecra
Süzmek20:55:26
Bazı sıvıların yoğunlaşmasına yol açan, katı ve tortulu maddeleri bu sıvılardan ayırmak
Bazuka20:55:16
Roketatar
OLDUBİTTİ20:54:45
Başkasına karışma fırsatı vermeden bir işi aceleye ve kargaşalığa getirip sonuca bağlama, olup bitti, emrivaki
cicili bicili20:54:39
Göze çarpan süslerle bezenmiş
tekerrür20:54:24
Tekrarlanma
tef20:54:21
Zilli bir kasnağa geçirilmiş kursak zarından oluşan çalgı