ahlak bilimi

1.İsimYarar, iyi, kötü gibi sorunları inceleyen, törelere dayanan bir davranış yasası geliştiren, neyin uğrunda savaşılmaya değer, neyin hayata anlam kazandırdığı, hangi davranışın iyi ve hangisinin kötü olduğu gibi sorunları kendine konu edinen bilim, etik

Son Arananlar

neoplazma18:49:17
Yeniden oluşan doku
miraç18:49:06
Göğe çıkma
dokuma tezgahı18:49:00
Dokuma işinin yapıldığı makine veya araç
mesame18:48:33
Gözenek
temelli18:48:07
Herhangi bir nitelikte temeli olan
Dayanaklı18:48:07
Dayanağı olan
yobaz18:47:53
Dinde bağnazlığı aşırılığa vardıran, başkalarına baskı yapmaya yönelen (kimse)
yeniçeri ocağı18:47:30
Yeniçeri askerinin küçükten yetiştirildiği askerî kuruluş
sınır taşı18:47:24
Sınırı belirlemek için koyulan taş veya benzeri madde
takt18:47:00
Yerinde konuşma veya davranma
Organ18:46:59
Canlı bir vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, üye, uzuv
yemişli18:46:52
Yemişi olan, meyve veren
yemenici18:46:32
Yemeni yapan veya satan kimse
direniş18:46:31
Direnmek işi veya biçimi, karşı koyma, dayanma, mukavemet
niyaz etmek (veya eylemek)18:45:55
yalvarmak
amut18:45:50
Dikme, dik durumda
yem borusu18:45:40
Askerlikte hayvanlara yem verme saatinin geldiğini bildirmek için çalınan boru
yelkenli gemi18:45:11
Yelkenle yürütülen gemi
araştırma18:45:00
Araştırmak işi, taharri
baştankara18:44:32
Ötücü kuşlar takımının, baştankaragiller familyasından, Kuzey Afrika, Avrupa ve Asya"da yaşayan, çesitli renklerde olabilen bir kuş türü (Parus maior)
yazman18:43:55
Özel veya kamu kuruluşlarında haberleşmeyi sağlayan, yazışma yapabilen görevli, kâtip, sekreter
devre18:43:11
Dönem
inlemek18:43:01
Gür, uğultulu, yankılı ses çıkarmak
Say18:42:21
Çalışma, emek
filigran18:41:45
Bazı kâğıtların dokusunda bulunan ve ancak aydınlığa tutulunca görülen çizgi, resim ve yazı gibi biçimler
Katkısız18:41:01
Üzerine veya içine hiçbir şey katılmamış, katışıksız, saf
adım18:40:50
Yürümek için yapılan ayak atışlarının her biri
takma ad18:40:41
Kendi adından başka eğreti alınan ad, mahlâs
periyodik18:40:16
Belli aralıklarla tekrarlanan, süreli
yaya yolu18:40:13
Sadece yayaların kullanmasına ayrılan yol
tepir18:39:32
Tahılı saman ve kavuzlardan ayırmaya yarayan, kıldan veya kamıştan yapılmış elek
yayık18:39:18
Tereyağı çıkarmak için sütün içinde dövüldüğü veya çalkalandığı kap
yatır18:38:41
Belli bir yerde mezarı olan, doğaüstü gücü bulunduğuna ve insanlara yardım ettiğine inanılan ölü, evliya
büyük18:38:34
(somut nesneler için) Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan, küçük karşıtı
ZITLIK18:37:36
Zıt olma durumu
lutr18:37:28
Su samuru
umacı18:37:19
Küçük çocukları korkutmak için uydurulmuş hayalî yaratık
yardımlaşma18:36:13
Yardımlaşmak işi
bamya18:36:02
Ebegümecigillerden bir bitki (Hibiscus esculentus)
numara18:35:10
Bir şeyin bir dizi içindeki yerini gösteren sayı, rakam
yanıltı18:34:39
Sonucu bakımından çok önemli olmayan yanlışlık, sehiv
güzün18:34:34
Güz mevsiminde
main18:34:14
Eşkenar dörtgen
yamuk18:34:13
Bir yana doğru eğik olan
yalvarış18:33:51
Yalvarmak işi veya biçimi, yalvarma, rica
yalvaç18:33:39
Kitap getirmiş peygamber, elçi, resul
yalancı18:33:32
Yalan söylemeyi huy edinmiş olan (kimse)
ayartı18:33:20
Baştan çıkarma
MURDARİLİK18:33:05
Omurilik
posta treni18:32:50
Daha çok ticarî mal veya posta ulaşımını sağlayan tren
yakma18:32:48
Yakmak işi
latif18:32:45
Yumuşak, hoş, ince bir güzelliği olan
cazibeli18:32:43
Çekici, alımlı, albenili
nefesli18:32:38
Soluk alıp vermeden uzunca bir zaman durabilen, nefesi güçlü olan
yakıt18:32:37
Odun, kömür, mazot gibi ısı sağlamak amacıyla yakılan madde, yakacak, mahrukat
zirzop18:30:13
Delişmen, aklına eseni yapan
ihtiva etmek18:30:02
içine almak, içinde bulundurmak, içermek, kapsamak
sakıngan18:29:55
Sakınarak davranan, ihtiyatlı, ihtiyatkâr
yadsımak18:29:10
İlgili, bağlı bulunduğu bir şeye yabancı kalmak
alkaloit18:29:07
Özellikleri ile alkalileri andıran organik madde
muvafakat18:29:01
Uygun görme, onama, kabul etme
tastamam18:28:59
Çok uygun, tıpatıp
Şimal18:28:17
Kuzey
kayısı kurusu18:27:59
Kurutulmuş kayısı
yıpranma18:27:43
Yıpranmak işi
sağmal18:27:41
Süt veren, sağılan, sağımlı
higrofil18:27:37
Nemcil
yıldız falcısı18:27:33
Yıldız falcılığı ile uğraşan kimse, müneccim, astrolog
yılan derisi18:27:23
Deri sanayiinde çok beğenilen ve yılan derisinin işlenmiş biçimi
bununla birlikte18:27:02
Buna ek olarak
yüzgeç18:26:42
Balıklarda ve yüzen memelilerde karın ve göğüste çift, sırt, kuyruk ve anüste tek olarak bulunan, hareketi ve dengeyi sağlayan organ
lahmacun18:26:29
Üstüne kıyma, kıyılmış soğan ve baharat konularak fırında pişirilen pide
yürüyüşe geçmek18:26:03
bir yerden başka bir yere gitmek için yürümeye başlamak
alakalı18:25:14
İlgili
basım18:25:12
Bası sanatı, tabaat
alçı18:25:03
Alçı taşının pişirilip toz durumuna getirilmesinden elde edilen madde
yükselmek18:25:02
Güçlenmek, şiddetlenmek
gövem18:23:42
Sığırlara dadanan zar kanatlı bir tür sinek
yöreselleşme18:23:36
Yöreselleşmek işi
nüfuz18:23:18
(içine) Geçme
Süpürge18:22:40
Süpürmeye yarayan araç
yönetmelik18:22:30
Genellikle bir kuruluşun çalışma yöntemini belirleyen, bu kuruluşta çalışanların uyacakları kuralların tümü
Karafatma18:22:18
Kın kanatlılardan, böcek, kurt ve sümüklü böceklerle beslenen, tarıma yararlı, parla siyah renkli bir böcek (Carabus)
Antidot18:22:13
bk. panzehir
nefes borusu18:21:43
bk. soluk borusu
loğusa18:21:37
Yeni doğum yapmış kadın
şeriklik18:20:46
Ortaklık, arkadaşlık
ŞEBNEM18:20:43
Çiy
fer18:20:21
Parlaklık, aydınlık
ipka18:19:47
Yerinde, önceki durumunda bırakma
vuruşma18:19:33
Vuruşmak işi
fener18:19:21
Saydam bir maddeden yapılmış veya böyle bir madde ile donatılmış, içinde ışık kaynağı bulunan aydınlatma aracı
Menfi18:19:20
Olumsuz
voltmetre18:19:13
Bir elektrik devresindeki gizil güç farkını volt cinsinden ölçmeye yarayan alet
volontarizm18:18:52
İstenççilik
iftira etmek (veya atmak)18:18:49
bir suçu birinin üzerine atmak, kara çalmak, kara sürmek
ivinti18:18:46
Çabukluk, hız, sür"at
Ambar18:18:40
Genellikle tahıl saklanan yer
Yakınlık18:18:27
Yakın olma durumu
tayin edilmek18:18:27
atanmak
orta saha18:18:23
Futbol, hentbol vb. oyunlarda topun oynandığı sahanın orta bölümü
takatsiz18:18:00
Takati kalmamış, yorgun, argın, dermansız, kudretsiz, mecalsiz
virane18:17:49
Yıkılmış veya çok harap olmuş yapı
zom18:17:32
Olgun (kimse)
ayrıcalıklı18:16:28
Ayrıcalığı olan, ayrıcalık tanınan, imtiyazlı
puluçluk18:16:25
Puluç olma durumu, ananet
bitevi18:16:06
bk. biteviye
vesikalık18:15:35
Vesika için gerekli olan (şey)
Fikir18:15:11
Düşünce, mülâhaza, mütalâa
tanıtlama18:14:07
Tanıtlamak işi, ispatlama
çamaşır18:14:00
İç giysisi
çıra18:13:52
Çam gibi reçineli ağaçların yağlı ve çabuk yanmaya elverişli bölümü
medeniyet18:13:45
Uygarlık
geyik dikeni18:13:40
bk. akdiken
kiraz18:13:05
Gülgillerden bir meyve ağacı (Cerasus avium)
terkip etmek18:12:57
birleştirmek, bir araya getirmek
RAKİBE18:12:55
Kadın rakip
tiraj18:12:36
Gazete, kitap, dergi vb. nin bir basılışındaki baskı sayısı
RAHAT18:12:30
İnsanda üzüntü, sıkıntı, tedirginlik olmama durumu, huzur
tutar18:12:29
Nicelik bakımından bir şeyin bütünü
Muştu18:12:26
Sevindiren haber, sava, müjde
örtünme18:12:14
Örtünmek işi
bos18:12:08
bk. boy bos
memnu18:12:00
Men edilmiş, yasaklanmış, yasak
tetkik etmek18:11:54
incelemek
yalçın18:11:36
Dik
cenin18:11:09
Ana rahminde doğma zamanını tamamlayamamış veya vaktinden önce düşmüş çocuk
başkalaşma18:10:59
Başkalaşmak işi
Sefir18:10:29
Elçi
Uruk18:10:29
Soy, sülâle