ahlâkçı

1 İsim

Ahlâk konularını inceleyen filozof veya bu konularla uğraşan kimse

Cümle 1: Ahlâkçılar bu mahzurlarla cenkleşiyorlar. - H. R. Gürpınar

Her şeyi ahlâk açısından değerlendiren kimse