akıl dışı

1 Sıfat

Akla, gerçeğe, uygun olmayan

Us dışı, gayriaklî, irrasyonel

2 İsim

Yirmi yaş sıralarında altlı üstlü ve sağlı sollu, en içeride çıkan azı dişi, yirmi yaş dişi