akala

1 İsim

Amerikan tohumundan yurdumuzda üretilen bir pamuk türü