akarsu

1 İsim

Yeryüzünde ve yer altında belirli bir yatak içinde, eğim boyunca sürekli veya zaman zaman akan su

Tek sıra elmastan veya inciden gerdanlık

Kesintisi olmayan, aralıksız

Cümle 1: Cevapları pek açık ve akarsu gibi idi. - F. R. Atay