akla yakın

1

aklın benimseyebileceği, aklın kabul edebileceği