aklama belgesi

1 İsim

Alacak verecek kalmadığını gösteren belge, ibraname