akraba

1 İsim

Kan veya evlilik yoluyla birbirine bağlı olan kimseler, hısım

Cümle 1: Geceleyin, babam, amcam, akrabamız, hepsi istasyonda idiler. - Y. K. Beyatlı

Oluşma yönünden aynı kaynağa dayanan şeyler

Biri, diğerinin sonucu olan şeyler

Cümle 1: Zulüm zorbalıkla akrabadır.