aksakal

1 İsim

Köyün veya mahallenin ihtiyar heyetinde olan kimse

Ermiş, evliya