aksiyom

1 İsim

Kendiliğinden apaçık olan ve böyle olduğu için öteki önermelerin ön dayanağı olan temel önerme, belit, mütearife

Cümle 1: Matematik aksiyomları andıran deminki kesin sözlerinde, şimdi birer spekülâsyon esnekliği hissolunuyordu. - Y. K. Karaosmanoğlu