alâmetifarika

1.İsimBazı ticaret eşyası üzerine konulan, o eşyayı üreten veya satanı tanıtan resim, harf gibi özel işaret, marka
Ayırıcı nitelik, ayırıcı özellik
Cümle 1: Gümülcine onun soyadı değil, sadece askerlikteki alâmetifarikası. - H. Taner

Son Arananlar

karaşın20:24:47
Esmer, sarışın karşımı
hak20:24:46
Tanrı"nın adlarından biri
KİLOSİKL20:24:30
Saniyede bin devir olan elektrik akımının frekansını ölçmek için kullanılan birim
Gürbüz20:24:10
Sağlam, güçlü ve iyi gelişmiş, iri
fülûs20:24:03
Bakır para
tersine dönmek20:23:52
beklenildiği, umulduğu gibi gerçekleşmemek, aksi olmak
kömür kalem20:23:50
bk. füzen
sevda20:23:36
Güçlü sevgi, aşk
memat20:23:26
Ölüm
ağız birliği20:23:23
Bir konuda anlaşarak aynı biçimde konuşma, söz birliği
sadece20:23:22
Başka bir şey bulunmaksızın, yalnızca, ancak, sade
azİMET20:23:17
Gidiş
beklenti20:23:09
Bir olgunun sonunda gerçekleşmesi beklenen şey
zahmetsiz20:23:04
Sıkıntı çekilmeden, güçlükle karşılaşmadan yapılan, eziyetsiz, kolay, emeksiz
açısal20:23:00
Açı ile ilgili
düğümlemek20:22:40
Düğüm yaparak bağlamak
lanet etmek20:22:39
ilenmek, kötülüğünü istemek
müstemleke20:22:37
Sömürge
onmak20:22:19
Eksiği kalmayıp gönül ferahlığına ermek, mutlu olmak, mesut olmak
kapris20:22:17
Geçici, düşüncesizce, değişken istek
çoğalma20:22:13
Çok duruma gelme, artma
böcek kabuğu20:22:05
Mor ile yeşil arasında ve metal parlaklığında olan renk
Kısır20:22:03
(insan ve hayvan için) Üreme imkânı olmayan, döl vermeyen
zillet20:21:50
Hor görülme, alçalma
EDEPSİZ20:21:49
Utanılacak işleri hiç sıkılmadan yapan, utanmaz, sıkılmaz, terbiyesiz
yalaz20:21:47
Alev
aktivite20:21:38
Etkinlik
meşhur20:21:08
Ünlü, tanınmış, herkesçe bilinen, angın
alüvyon20:20:44
Akarsuların taşıyıp yığdıkları balçık, kil gibi çok ince taneli şeylerin kum ve çakılla karışmasıyla oluşan yığın, lığ
zübde20:20:23
Özet, öz
hainlik etmek20:20:17
(birine) haince davranmak, kötülük etmek
Sundurma20:20:17
Sundurmak işi
Derman20:20:15
Güç, takat, mecal
ticani20:20:05
Kuzey Afrika"da kurulmuş bir tarikat ve bu tarikattan olan kimse
himaye etmek20:19:55
korumak, kayırmak, gözetmek
zıvana20:19:24
İki ucu açık küçük boru
UZMAN20:19:24
Belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan kimse, mütehassıs, kompetan
kurtulma20:19:16
Kurtulmak işi
zıpçıktı20:19:06
Türedi
çalımlı20:18:47
Gösterişli, kurumlu
uykusu hafif20:18:43
Küçük bir sesten hemen uyanan
şan20:18:33
Ün, san, şöhret
süreğen20:18:16
Ne kadar süreceği belli olmaksızın sürüp giden, müzmin, kronik, eveğen karşıtı
yollama20:18:07
Yollamak işi
idare lâmbası20:17:37
İdare kandili
ifa etmek20:17:22
yapmak, yerine getirmek
şekil20:17:19
Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, biçim
alış veriş20:17:00
Alım satım işi
talik20:16:58
Asma, yukarı kaldırma
amazon20:16:46
(eski çağların Amazonlarına benzetilerek) Erkek gibi, savaş saflarında yer alan kadın
itham20:16:28
Suçlama, suçlu görme
sistem20:16:17
bk. Dizge
Rehine20:16:05
Bir anlaşma, sözleşme veya isteğin yerine getirilmesini sağlamak için teminat olarak ele geçirilen kimse, tutak
lemis20:16:03
El ile dokunarak duyma, bir şeye el ile dokunma
ebleh20:16:03
Akılsız, budala, alık
istical20:15:45
İvedilik, acele etme, müstaceliyet
üzüm salkımı20:14:39
Üzüm tanelerinin dizi dizi bulunduğu salkım
beslenme bozukluğu20:14:33
Bazı organ ve dokularda veya organizmanın bütününde şekil veya çalışma düzensizliği meydana getiren, bir veya birkaç beslenme görevinin bozulması
Yüce Divan20:14:31
Anayasa Mahkemesinin yüksek aşamadaki görevlileri yargılarken aldığı isim, divanıâli
Alaycı20:14:31
Alay etme huyu olan, müstehzi
almaşık20:14:30
İki veya daha çok şeyin sıralanmalarında değişiklik olan
kıymık20:14:20
Çok küçük ve sivri tahta, demir veya kemik parçası
güdüm20:14:09
Yönetmek işi, idare
cinsi20:13:57
Cinsiyetle ilgili, cinsel, eşeysel
galibiyet20:13:56
Yenme, yengi
bağlantısız20:13:43
Aralarında bağlantı bulunmayan
yukaç20:13:41
Yer katmanları kıvrımlarının tümsek bölümü, semer, ineç karşıtı
lanetleme20:13:37
Lânetlemek işi
çırak20:13:25
Zanaat öğrenmek için bir ustanın yanında çalışan kimse
Göl20:13:25
Oluşması genellikle tektonik, volkanik vb.olaylara bağlı olan, toprakla çevrili, derin ve geniş, tuzlu veya tuzsuz durgun su örtüsü
yer adı bilimi20:13:21
Yer adlarını inceleme konusu edinen dil bilimi dalı, toponomi
yakıştırma20:13:20
Yakıştırmak işi
şart kipi20:12:55
bk. şartlı birleşik zaman
mayhoşluk20:12:50
Mayhoş olma durumu
maalmemnuniye20:12:41
İsteye isteye, seve seve, memnunlukla, memnuniyetle
SÜT20:12:37
Kadınların ve memeli dişi hayvanların yavrularını beslemek için memelerinden gelen, besin değeri yüksek beyaz sıvı
amplifikatör20:12:32
Alçak veya yüksek frekanslı akımların gerilimini, şiddetini veya gücünü artırmaya yarayan araç, yükselteç
giysi20:11:23
Her türlü giyim eşyası, giyecek, elbise, libas, çamaşır
KIRITKAN20:11:20
Her zaman kırıtan
büklüm20:11:18
Bükülmüş, kıvrılmış şeylerin oluşturduğu kat
Seçilmiş20:11:15
Seçerek ayrılmış
berk20:11:10
Sert, katı
zem20:10:49
Bir kimseyi kötüleme, yerme, yergi
Anlak20:10:40
Zekâ
GROSA20:10:36
On iki düzine
müzekker20:10:19
Eril
rokoko20:10:13
XVIII. yüzyılın başında Fransa"da çok geçerli olan, kavisli çizgileri bol, gösterişli bir bezeme üslûbu
marya20:09:59
Beş yaşından büyük veya damızlık dışı bırakılmış dişi koyun
BIRAKIT20:09:55
Tereke
öcü20:09:44
(çocuk dilinde) Umacı
salatalık20:09:36
Hıyar
suskun20:09:36
Çok az konuşan, sessiz, sakin olan, sükûtî
Dereke20:09:04
Aşağı derece
inadı tutmak20:08:58
çok direnmek
gren20:08:57
Kâğıdın yüzeyinin pürüzlülük derece ve tipinin bir izlenimi
Eylemli20:08:47
Eylem durumunda olan, amelî, fiilî
TERGAL20:08:43
Sentetik polyester lifleri veya ipliği
tuval20:08:42
Ressamların kullandığı gerdirilmiş keten, kenevir veya pamuklu kaba kumaş üzerine yapılan resim
hoşlanma20:08:37
Hoşlanmak işi
hırdavatçı20:08:35
Hırdavat satan kimse, nalbur
göstermelik20:08:21
Bir bütünün niteliğini anlatmak için bütünden ayrılıp verilen parça, örnek, numune, mostralık
prens20:07:51
Hükümdar ailesinden olan erkeklere verilen unvan
baş sağlığı dilemek20:07:41
ölen bir kimsenin yakınlarına ilgi ve yakınlık anlatan söz söylemek
kacak20:07:40
bk. kap kacak
paslanma20:07:28
Paslanmak işi
konuşturma20:07:27
Konuşturmak işi
yitim20:06:52
Yok olma, kaybolma, kayıp, zayi
Alabaş20:06:43
Turpgillerden, şalgama benzeyen bir bitki
Kazı bilimi20:06:43
Arkeoloji
iyicene20:06:34
Tam olarak, adamakıllı
iştah20:06:34
Yemek yeme isteği
cıvata20:05:49
Birbirine bağlanmak istenen ağaç veya demir parçaların hazırlanmış olan deliklerden geçirilerek, ucuna somun takılıp sıkıştırılan iri başlı vida
zeytin20:05:41
Zeytingillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen, 10-20 m yüksekliğinde, dalları dikensiz, yaprakları karşılıklı, küçük ve gümüş renginde, uzun ömürlü bir ağaç (Olea europea)
manifesto20:05:34
Bir gemideki malları göstermek için kaptan tarafından boşaltma işlemlerinin yapılacağı gümrük idaresine verilen liste
flâvta20:05:33
Flüt
arsız20:05:32
Utanması, sıkılması olmayan, yılışık, yüzsüz (kimse)
alamana20:05:22
Balık avlamakta veya yük taşımakta kullanılan büyük kayık
STOK20:05:20
Bir satış yerinde satışa hazır bulundurulan malların tümü, istif
doğuştan20:05:18
Doğumla beraber (gelen), yaradılıştan, fıtrî
antant20:05:12
Anlaşma, uyuşma, mutabakat, itilâf
sürekli20:05:10
Kesintisiz olarak süren, devamlı
Mümbit20:05:00
Verimli, bitek
natıka20:04:51
Düşünüp söyleme yeteneği
MEVTA20:04:36
Ölüler, ölmüşler, ölü, ölmüş
KARAKAŞ20:04:34
Vücudu beyaz, ağız, burun, göz etrafı, kulak ve tırnakları siyah, bazen vücutlarında da siyah lekeler bulunan, yağlı kuyruğunun uç kısmı akkaramanlara göre fazla sarkık ve daha ziyade Güney Doğu Anadolu bölgesinde yetiştirlen bir tür koyun
yamaç20:04:07
Dağın veya tepenin herhangi bir yanı
kazanmak20:04:03
Olumlu, iyi bir sonuç elde etmek
Kavuk20:03:57
İçi boş şey
yok etmek20:03:33
varlığına son vermek, ortadan kaldırmak, ifna etmek, izale etmek
marangoz mengenesi20:03:32
Tutkallanmış veya işlenecek olan tahtaların tutturulduğu kıskaç