alçak

1 Sıfat

Yerden uzaklığı az olan, yüksek karşıtı

Cümle 1: Alçak iskemle. Alçak tavanlı bir oda.

Aşağı, yüksek olmayan (yer)

Cümle 1: Alçak yerde yatma sel alır, yüksek yerde yatma yel alır. - Atasözü

(boy için) Kısa

Cümle 1: Alçak boylu bir adam.

Bile bile en kötü, en ahlâksızca davranışlarda bulunan, aşağılık, soysuz, namert, rezil hain

Cümle 1: Yurt hizmetinden kaçanlar alçaktır.