alışkanlık

1 İsim

Bir şeye alışmış olma durumu, itiyat, huy

Cümle 1: ... devlet, gençleri ... kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır. - Anayasa

Yakınlık, arkadaşlık, ünsiyet

İç ve dış etkilerle davranışların tekrarlanması, hep aynı biçimde gerçekleşmesi sonucu beliren, şartlanmış davranış