alabildiğine

1 Sıfat

Sınırsız, uçsuz bucaksız

Cümle 1: Bir tarafı alabildiğine deniz, bir tarafı alabildiğine boş çöl. - F. R. Atay

Aşırı derecede, gereğinden çok

Olanca hızı ile