aldatıcı

1 Sıfat

Aldatma niteliği olan, yanıltıcı, kandırıcı

Cümle 1: İnsanlar da bu aldatıcı bahara şımarıp açılır, saçılır... - H. Taner