alegorik

1 Sıfat

Alegori ile ilgili

Cümle 1: O gün Atatürk'te adaleti temsil eden alegorik heykellerin sert ve gamlı durgunluğundan bir şey vardı. - Y. K. Karaosmanoğlu