alenen

1 Zarf

Açıktan açığa, herkesin gözü önünde, herkesin içinde, gizlemeden, açıkça

Cümle 1: Ramazan günü alenen meyveli gazoz içmeye arlanmıyor musun? - H. Taner