amaç

1 İsim

Erişilmek istenilen sonuç, maksat

Cümle 1: Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. - Anayasa

Gaye

Cümle 1: Kuruluş amaç ve şartlarını kaybeden yahut kanunun öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen dernekler, kendiliğinden dağılmış sayılır. - Anayasa

Hedef

Cümle 1: Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı maliye politikasının sosyal amacıdır. - Anayasa