aman

1 Ünlem

Yardım istendiğini anlatır

Cümle 1: Aman Allahım!

Bir suçun bağışlanmasının istenildiğini anlatır

Cümle 1: Aman, bir daha yapmam!

Rica anlatır

Cümle 1: Aman öyle söylemeyin!

Usanç ve öfke anlatır

Cümle 1: Aman bırak beni! Aman, bu lâflardan da bıktık!

Dikkat uyandırmak için kullanılır

Cümle 1: Aman, çocuğa iyi bakın!

Çok beğenmeyi anlatır: Aman ne güzel şey! Bu anlamda kullanıldığında buna da edatı da getirilebilir

Cümle 1: Aman da ne güzel şey!

Şaşma anlatır

Cümle 1: Aman efendim, bana öyle şeyler söyledi ki donakaldım.