amansız

1 Sıfat

Aman vermez, hiç acımayan, cana kıyıcı

Cümle 1: Osmanlı hâkimiyetinden sonra, Sırplarla Avusturyalılar arasında amansız bir mücadele başlamıştır. - F. R. Atay