amenajman

1 İsim

Devlete ve kişilere ait ormanların, önceden hazırlanıp kabul edilmiş esaslara uygun olarak işletilmesi

Tabiî kaynakların işletilmesi