anahtar

1 İsim

Bir kilidi açıp kapamak için kullanılan araç, açar, açkı

Bir şeyin zembereğini kurmak için kullanılan araç, kurgu

Şifre yazmak ve çözmek için kararlaştırılmış olan yol

İstenilen yere veya aygıta, isteğe göre elektrik akımının geçmesini sağlamak için kullanılan düzen, komütatör

Somunları veya vidaları çevirerek sıkıştırıp gevşetmek için kullanılan çelik saplı araç

Notaların müzik merdivenindeki yükseklik derecelerini göstermek ve buna göre okunmasını sağlamak için portenin başına konulan işaret

Cümle 1: Sol, do ve fa olmak üzere üç anahtar vardır.

Konserve kutularının kapağını keserek açmaya yarayan alet, açacak

Cümle 1: Sardalye kutusunu açmaya yarayan anahtarı çarçabuk temin ederdi.

Vesile, araç, vasıta

Cümle 1: Biliyordu ki sabır, cennetin anahtarıdır. - P. Safa