anahtar

1.İsimBir kilidi açıp kapamak için kullanılan araç, açar, açkı
Bir şeyin zembereğini kurmak için kullanılan araç, kurgu
Şifre yazmak ve çözmek için kararlaştırılmış olan yol
İstenilen yere veya aygıta, isteğe göre elektrik akımının geçmesini sağlamak için kullanılan düzen, komütatör
Somunları veya vidaları çevirerek sıkıştırıp gevşetmek için kullanılan çelik saplı araç
Notaların müzik merdivenindeki yükseklik derecelerini göstermek ve buna göre okunmasını sağlamak için portenin başına konulan işaret
Cümle 1: Sol, do ve fa olmak üzere üç anahtar vardır.
Konserve kutularının kapağını keserek açmaya yarayan alet, açacak
Cümle 1: Sardalye kutusunu açmaya yarayan anahtarı çarçabuk temin ederdi.
Vesile, araç, vasıta
Cümle 1: Biliyordu ki sabır, cennetin anahtarıdır. - P. Safa

Son Arananlar

anahtar21:21:52
Bir kilidi açıp kapamak için kullanılan araç, açar, açkı
lekelemek21:21:48
Birine, namusa dokunur bir suç yüklemek
malkar21:21:25
Kuzey Kafkasya"da Kabarda-Balkar Cumhuriyeti"nde yaşayan Türk soyundan bir halk ve bu halktan olan kimse, Balkar
tereddütlü21:21:04
Tereddüdü olan, tereddüde yol açan, duraksamalı
sakız rakısı21:20:56
İçinde sakız bulunan rakı, mastika
sefalet çekmek21:20:45
yoksul ve perişan yaşamak
renk körü21:20:43
Renk körlüğüne tutulmuş (kimse)
mülhakat21:20:38
Bir bütüne katılanlar, ekler
SÜRGÜNE GÖNDERMEK21:20:28
ceza olarak bir yere sürmek
mekanikçi21:20:25
Mekanikçiliğe ilişkin veya mekanikçilikten yana olan (görüş, kimse vb.)
mehterbaşı21:20:16
Mehter takımının yetiştirilmesinden ve çalışmasından sorumlu kimse
mehil müddeti21:20:13
Önceden tanınan süre, zaman tanıma
BAKLA21:20:06
Baklagillerden, yurdumuzun her yerinde yetiştirilen, taneleri badıç içinde bulunan bir bitki (Vicia faba)
kolektör21:20:03
Elektrik dinamolarında hareketli bölümün üzerindeki iletken devrelerde oluşan akımı toplayıp tek bir devreye veren araç, toplaç
zaman aşımı21:19:53
Süre aşımı, müruruzaman
kolalı21:19:51
İçinde kola bulunan
kokuşmak21:19:47
(kişi, toplum vb. için) Bozularak özelliğini yitirmek, tefessüh etmek
enflüanza21:19:44
Grip, ingin, paçavra hastalığı
kireç söndürmek21:19:37
kireci kullanmadan önce üzerine bolca su dökerek kalsiyum hidroksit durumuna getirmek
KAYA HANİSİ21:19:23
Lahos
döl21:19:13
Canlıların üremesi sonucu ortaya çıkan yeni birey veya yeni bireylerin bütünü, zürriyet, nesil
GÖRÜNTÜLÜK21:19:09
Ekran
güldürü21:19:08
Güldürme özelliği olan
dökümcülük21:19:06
Dökümcünün işi ve zanaatı, dökmecilik
Baş çanağı21:19:04
Kafa tası
dâhilî21:19:00
İçle ilgili
bilginlik21:18:54
Bilgin olma durumu
teşrifat21:18:51
Resmî günlerde ve toplantılarda devlet büyüklerinin makam ve mevki sıralarına göre kabulü
gölge balığı21:18:47
Alabalıkgillerden, uzunluğu 20-50 cm, sırt yüzgeci büyük, tatlı su balığı (Thymallus thymallus)
deve dişi21:18:46
(nar, buğday vb. için) İri taneli
enlem21:18:46
Yer yuvarı üzerinde herhangi bir noktadan geçen paralel ile ekvator arasındaki yay parçasının açısal değeri, arz derecesi
başkan21:18:41
Bir topluluğun, bir toplantının veya bir derneğin başında bulunan kimse, reis
canı cehenneme21:18:39
sevilmeyen bir kimse için duyulan öfke ve nefreti bildirir
göksel21:18:39
Gökle ilgili, semavî
Şarap21:18:38
Üzüm veya başka meyve sularını türlü yöntemlerle mayalandırarak elde edilen alkollü içki
afazi21:18:25
bk. söz yitimi
baryum sülfat21:18:24
Baritin
arıtıcılık21:18:18
Arıtma işi
çubuklu21:18:13
Çubuğu olan
arılık21:18:12
Temizlik
harp21:18:11
Savaş
şerik21:18:01
Ortak
Şarklı21:17:58
Doğulu, garplı karşıtı
epidemi21:17:52
Salgın hastalık
çilek21:17:50
Gülgillerden, sapları sürüngen, çiçekleri beyaz bir bitki
Sair21:17:37
Başka, öteki, diğer
çatı örtüsü21:17:26
Çatıların üstüne kiremit, çinko ve oluklu sac vb. ile kaplanan, tavana su geçmesini önleyen yapı bölümü
çalı kuşu21:17:20
Serçegillerden, başı koyu kırmızı, gövdesine doğru rengi açılan, çalılık yerleri seven ötücü bir kuş (Troglodytes)
Ancak21:17:20
"Olsa olsa", "en çok", "daha çok", "güçlükle" gibi, bir şeyin daha çoğunun, ilerisinin olmadığını gösterir
ÖĞRETİ21:17:15
Bilimde bir düzenli görüşü oluşturan ilke ve dogmaların bütünü, meslek, doktrin
konsey21:16:57
Yönetim görevi yüklenmiş kimselerden oluşmuş, topluluk
Mızrak21:16:39
Uzun saplı, sivri demir uçlu silâh, cıda
darbe21:16:38
Vuruş, çarpış
kural dışı21:16:37
bk. kural dışı
yaşam koşulları21:16:35
Hayat şartları
bahçe21:16:25
Sebze yetiştirilen yer, bostan
oyuk21:16:25
Oyulmuş, içi boş ve çukur olan
diyagonal21:16:24
Kenarlarına oranla eğrilemesine dokunmuş kumaş
Baget21:16:23
İnce, kısa değnek
yaradılış21:16:22
Bir kimsede doğuştan bulunan vücut ve ruh özelliklerinin tümü, mizaç, huy, tıynet
koltukluk21:16:12
Terden, giysinin lekelenmemesi için koltuk altına içten dikilen parça, subra
Meyhane21:16:06
İçki satılan ve içilen yer, içki yeri
aldatıcı21:16:06
Aldatma niteliği olan, yanıltıcı, kandırıcı
Şalvar21:16:01
Genellikle ağı çok bol olan, bele bir uçkurla bağlanan geniş üst donu
Hint kumaşı21:15:59
Hindistan"da dokunan ve batı ülkelerinde ender bulunan ipekli bir kumaş türü
ŞEHZADE21:15:57
Padişahların ve oğullarının erkek çocuklarına verilen san
ŞEHİT21:15:51
Kutsal bir ülkü veya inanç uğruna savaşırken ölen kimse
tüzel21:15:45
Tüze ile ilgili, hukukî
ŞAŞKINLIK21:15:42
Şaşkın olma durumu veya şaşkınca davranış
ığıl ığıl21:15:34
Ağır ağır, yavaş yavaş
önsel21:15:24
Hiçbir denemeye dayanmadan ve yalnız akıl yoluyla, apriori
savunucu21:15:23
Bir şeyi savunan kimse, müdafi
İvedilik21:15:23
Çabuk, hemen yapılma gerekliği, müstaceliyet, istical
aklama belgesi21:15:19
Alacak verecek kalmadığını gösteren belge, ibraname
Şirket21:15:12
Ortaklık
İdmansız21:15:07
İdman yapmamış olan, idmanı olmayan, çevikliği olmayan, ham
arıtım evi21:15:06
Şeker, petrol gibi maddelerin arıtıldığı yer, tasfiyehane, rafineri
medeni21:14:59
Kentlileşmiş, kırsallıktan kurtulmuş, uygar
salhane21:14:59
Kesim evi, kanara, mezbaha
İddia21:14:58
İleri sürülerek savunulan düşünce, sav
üvey ana21:14:43
Öz olmayan anne, analık
üstüne21:14:35
İlişkin, üzerine, dair
simetrisiz21:14:16
Simetrisi olmayan, bakışımsız, asimetrik
iğreti21:14:13
bk. eğreti
Sepici21:14:09
Sepi işini yapan kimse, tabak (II)
GÖRSEL21:14:06
Görme ile, görme duyusuyla ilgili, görmeye dayanan
resital21:14:05
Tek bir sanatçının tek bir çalgı ile verdiği konser
kızıştırmak21:13:53
İsteklendirmek, gayret vermek
durağan21:13:46
Yerini değiştirmeyen, yerli, hareketsiz, sabit
beceriklilik21:13:30
Becerikli olma durumu, ustalık, maharet
seçiciler kurulu21:13:30
Yarışma, sınav gibi etkinliklerde başarılı, üstün olanları seçmek amacıyla oluşturulmuş geçici kurul, jüri
kinin sülfatı21:13:24
Kinin
gazap21:13:14
Öfke, kızgınlık, hiddet
uygunluk21:13:04
Uygun olma durumu, yakışık, mutabakat, mukarenet
Pamuk ipliği21:12:58
Pamuktan yapılan mat ve parlak dikiş ve nakış ipliği
AKROMATİK21:12:49
Beyaz ışığı çözümlemeden geçiren, renksemez
iltihap21:12:47
Vücudun mikroplara karşı koymak için herhangi bir yerine fazla kan hücumu ile orada şişkinlik, kırmızılık, ısı ve ağrı ile beliren irin toplaması, yangı
Yakarma21:11:47
Yakarmak işi
derdest etmek21:11:41
yakalamak, tutmak, ele geçirmek
Dinlence21:11:21
Tatil
Karışım21:11:08
Karışmış olanın durumu
kınama21:10:31
Kınamak işi, ayıplama, takbih
ararot kamışı21:10:30
Maranta
mezraa21:10:20
bk. mezra
KONUŞMA21:10:07
Konuşmak işi
örtmek21:09:31
Kapamak
keçe21:09:31
Yapağı veya keçi kılının dokunmadan, yalnızca dövülmesiyle elde edilen kaba kumaş
miskin21:09:28
Çok uyuşuk olan (kimse)
aşinalık21:09:12
Birbirini bilme, tanıma, tanışıklık
muhafazakar21:09:06
Tutucu
Bisiklet21:08:40
Tekerleğin ayakla çevrilmesiyle hareket eden iki tekerlekli taşıt, çiftteker
kapital21:08:39
Sermaye, ana mal
ÇALIŞMA21:08:37
Çalışmak işi, emek, say
tayyar21:08:18
Uçucu
Formen21:08:15
Ustabaşı
elden ele geçmek21:08:12
bir şey sahip değiştirmek
ekşimik21:07:56
Yağı alınmış sütten yapılan peynir, kesmik, çökelek
gündöndü21:07:52
Ayçiçeği
çöküntü hendeği21:07:43
Yer kabuğunun birbirine parelel olarak uzanan kırıkları veya basamaklı kırık dizileri arasındaki çökmüş bölümü, yer çöküntüsü
çöğüncek21:07:17
Dayanma noktası ortada olan kaldıraç, tahterevalli
gayrimüslim21:07:10
Müslüman olmayan
sırt21:06:55
Omurgalı veya omurgasız hayvanlarda boyundan kuyruk sokumuna kadar uzanan üst bölüm
âdet görmek21:06:44
(kadın) ay başı olmak
al21:06:41
Alüminyum"un kısaltması
âciz21:06:30
Gücü bir işe yetmez olan, güçsüz
çengel takmak21:06:23
uğraşmak veya kötülük etmek için el atmak
Üzgün21:05:40
Üzülmüş, üzüntü duymuş, neşesiz, tasalı, gamlı, mağmum, mahzun, melül, mükedder
Üzengi21:05:12
Eyerin iki yanında asılı bulunan ve hayvana binildiğinde ayakların basılmasına yarayan, altı düz demir halka
hacimli21:05:10
Hacmi olan, oylumlu
Kapasite21:04:55
(bir şeyi )İçine alma, sığdırma sınırı, kapsama gücü