anahtar

1.İsimBir kilidi açıp kapamak için kullanılan araç, açar, açkı
Bir şeyin zembereğini kurmak için kullanılan araç, kurgu
Şifre yazmak ve çözmek için kararlaştırılmış olan yol
İstenilen yere veya aygıta, isteğe göre elektrik akımının geçmesini sağlamak için kullanılan düzen, komütatör
Somunları veya vidaları çevirerek sıkıştırıp gevşetmek için kullanılan çelik saplı araç
Notaların müzik merdivenindeki yükseklik derecelerini göstermek ve buna göre okunmasını sağlamak için portenin başına konulan işaret
Cümle 1: Sol, do ve fa olmak üzere üç anahtar vardır.
Konserve kutularının kapağını keserek açmaya yarayan alet, açacak
Cümle 1: Sardalye kutusunu açmaya yarayan anahtarı çarçabuk temin ederdi.
Vesile, araç, vasıta
Cümle 1: Biliyordu ki sabır, cennetin anahtarıdır. - P. Safa

Son Arananlar

sahaf01:23:49
Genellikle eski kitap alıp satan kitapçı
ev sineği01:23:49
Böcekler sınıfının, çift kanatlılar takımından, kül renkli, dizanteri ve tifo mikropları taşıyan bir eklem bacaklı türü (Musca domestica)
antimon01:23:41
Atom numarası 51, atom ağırlığı 121,76 olan, 6300 C de eriyen, haddede veya çekiç altında işlenemeyen, çoğunlukla basım harfleri alaşımında kullanılan, mavimtırak beyaz renkte bir element. Kısaltması Sb
Gülünç01:23:38
Alayı üzerine çeken, eğlence konusu olan, güldürücü, tuhaf, komik
basmakalıp01:23:33
Özgünlüğü olmayan, değişiklik göstermeyen, bilineni tekrarlayan, harcıâlem, klişe
Ragbi01:23:32
bk. rugby
çuval01:23:27
Pamuk, kenevir veya sentetik iplikten dokunmuş büyük torba
kanaviçe01:23:21
El işleri için kullanılan seyrek dokunmuş keten bezi
Kavuk01:23:17
İçi boş şey
yukarı01:23:05
Bir şeyin üst bölümü, aşağı karşıtı, fevk
iken01:23:01
Esnasında, ...-dığı / -diği hâlde, ...-dığı / -diği zaman
elbette01:22:55
Elbet
EZİYET01:22:53
Aşırı güçlük ve sıkıntı, üzgü
aksesuar01:22:44
Bir aletin, bir makinenin işlevine katılmayan, ancak kendine özgü ayrı bir yararı bulunan alet, araç veya nesne
Aşure ayı01:22:43
Muharrem ayı
dikine01:22:39
Dikey olarak, diklemesine
Rüya01:22:34
Düş
Yenge01:22:30
Bir kimsenin kardeşinin, dayısının veya amcasının karısı
saykal01:22:18
Maden, ayna gibi nesneleri parlatmak için kullanılan cilâ
haşa01:22:16
Belleme (II)
içtinap01:22:13
Sakınma, çekinme, kaçınma
koyu kahverengi01:22:11
Karaya yakın kahverengi, kahverengini bir ton koyusu
aşağılanmak01:22:02
Aşağı duruma düşürülmek
kaypakça01:22:00
Biraz kaypak
pederşahîlik01:21:58
Pederşahî olma durumu, ataerki
örtülü01:21:54
Örtüsü olan
haber atlamak01:21:35
(gazetecilikte) bir haberi vaktinde yayımlayamamak
SAYMACA01:21:33
Gerçekte öyle olmadığı hâlde önce sayılan, itibarî
hazakat01:21:12
(hekimler için) Ustalık, uzluk
dessas01:21:10
Düzenci, entrikacı
anilin01:21:09
Benzenden türeyen bir amin
polemik01:21:02
Siyasî, bilimsel, edebî konularda sert tartışma
hamam böceğigiller01:20:57
Düz kanatlılar takımına giren, örnek hayvanı hamam böceği olan bir familya
tendürüst01:20:49
Dinç, sağlam
Saf dışı01:20:46
Dizi dışı
bakliyat01:20:45
Baklagillerden elde edilen ürün
funda01:20:43
Süpürge otu
yersiz yurtsuz kalmak01:20:38
barınacak bir yeri bulunmayan, oturacak yeri olmayan
ordugâh01:20:35
Ordunun konakladığı yer
diskotek01:20:24
Plâk, ses bandı koleksiyonu
alt karşıt01:20:23
Konusu ile yüklemi aynı olan, biri tikel olumlu, öbürü tikel olumsuz, karşı karşıya konmuş iki önermeden her biri: Bazı insanlar bilgindirler" ile "Bazı insanlar bilgin değildirler" gibi
İtap01:20:18
Paylama, azarlama
kıyı01:20:00
Kara ile suyun birleştiği yer
hizmetli01:19:54
Kapıcılık, odacılık gibi işlerde kullanılan kimse, müstahdem
bunak01:19:49
Bunamış olan (kimse), ateh getirmiş olan (kimse), matuh
müstecir01:19:48
Kira karşılığında bir yeri tutan kimse, kiracı
yumuşak yüzlülük01:19:43
Yüzü tutmaz olma durumu
ayrıntılara inmek01:19:40
bir konuyu en küçük noktasına kadar inceleyip araştırmak
müsrif01:19:27
Tutumsuz, savurgan
Vücut01:19:25
İnsan veya hayvan gövdesi, beden
Artırma01:19:24
Artırmak işi
fanatik01:19:12
Bir kimseye veya bir şeye aşırı düşkünlük ve tutkuyla bağlı olan (kimse), mutaassıp, bağnaz
para babası01:19:08
Parası çok, varlıklı kimse
çiçek01:19:07
Bir bitkinin, üreme organlarını taşıyan çoğu güzel kokulu, renkli bölümü
sargı01:18:52
Esnek bir maddeden yapılmış uzun, dar ve ince şerit
yıpratma01:18:51
Yıpratmak işi
hesap etmek01:18:48
bir işin kazancıyla giderini karşılaştırarak bir sonuca varmak
tesirsiz01:18:40
Etkisiz
eskisi gibi01:18:36
önceden olduğu gibi
patolojik01:18:28
Patoloji ile ilgili
kâğıt oyunu01:18:25
İskambil kâğıdı ile oynanan oyun
inha01:18:21
Resmî bir göreve atama veya bir üst aşama için yazılan yazı
numunelik01:18:17
Örneklik
hamal semeri01:18:00
Arkalık
vites01:17:58
Otomobillerin çekiş ve hızını ayarlamaya yarayan dişliler düzeni
kendini göstermek01:17:57
beğenilecek niteliklerini ortaya koymak
duşak01:17:56
Hayvanın iki ayağını iple bağlayarak yapılan köstek
Yankesici01:17:50
Bir kimsenin cebinden, çantasından ustalıkla, yavaşça bir şeyler çalan kimse
Kör nokta01:17:44
Kör alan
Basamak01:17:41
Bir yere çıkarken veya bir yerden inerken basılan ve art arda gelen, birbirinden belirli aralıklarla yükselen düz yüzeylerden her biri
tesisat01:17:39
Belli bir işin sağlanmasına yardım eden araçların uygun yerlere döşenmesi veya döşenen bu araçların tümü, döşem
gürz01:17:25
Silâh olarak kullanılan ağır topuz
ırk01:17:23
Kalıtımsal olarak, ortak fiziksel ve fizyolojik özelliklere sahip insanlar topluluğu
varışlılık01:17:23
Varışlı olma durumu, irfan
leopar01:17:20
Pars
TEM01:17:17
Tema
Balta01:17:15
Kesmek, yarmak, yontmak gibi işlerde kullanılan ağaç saplı, demir araç
üzüm kurusu01:17:13
Çeşitli yöntemlerle kurutulan üzüm
güvenilirlik01:17:13
Güvenilir olma durumu
çörek01:17:08
Az yağlı, bazen şekerli ve yumurtalı, gevrekçe bir hamur işi
güfte01:16:54
Müzik eserlerinin yazılı metni, söz
fermene01:16:46
Türlü nakışlarla işlemeli, önü kavuşmayan, yeleğe benzeyen bir giysi
kase01:16:39
Cam, çini, toprak vb. den yapılmış derince çanak
falya01:16:34
Topları ateşlemek için ağız otunun konulduğu delik
karyola01:16:33
Üzerine yatak yapılıp yatılan tahta veya metal kerevet
vesait01:16:30
Araçlar, vasıtalar
devam etmek (veya ettirmek)01:16:28
başlanmış bir işi sürdürmek
peş01:16:22
Arka
yalçın01:16:16
Dik
Namaz01:16:14
Müslümanların günde beş kez yapmaları dince buyrulan ve dua okuyarak kıyam, rükû, sücut, kuut denilen beden durumlarını, kuralınca tekrarlayarak Tanrı"ya edilen ibadet, salât
beşeriyet01:16:11
İnsanlık, insanoğulları
ikrah01:16:10
Tiksinme, iğrenme
müstemleke01:16:07
Sömürge
hanedan01:16:06
Hükûmdar veya devlet büyüğü gibi bir kişiye dayanan soy, büyük aile
Arakçı01:15:56
Araklayan, çalan, hırsız
Cam01:15:53
Soda veya potas katılmış silisli kumun ateşte eritilmesiyle yapılan sert, saydam ve çabuk kırılır cisim
mevzulu01:15:43
Konulu
Dürbün01:15:25
Uzaktaki cisimlerin görüntülerini büyütmeye veya yaklaştırmaya yarayan, objektif ve oküler adlı iki mercekten oluşan optik alet
ödünç alma01:15:16
ödünçleme
teğet01:15:11
Bir eğrinin yanından geçen ve ona ancak bir noktada değen doğru, mümas
gine01:15:09
Gene, yine
palmiyegiller01:15:06
Genellikle sıcak bölgelerde yetişen, basit bir kon gövde ve bu gövdenin tepesinde yelpaze biçiminde telek damarlı yaprakları olan, hurma ve Hindistan cevizi ağaçlarını içine alan bir familya
şahane01:15:02
Hükümdarla ilgili, hükümdara özgü olan
keçi postu01:15:01
Keçinin derisinin terbiye edilmesi ile yapılan post
siperisaika01:14:58
Yıldırımsavar, yıldırımkıran, yıldırımlık, paratoner
GÜNEŞ01:14:56
(büyük G ile) Gezegenlere ve yer yuvarlağına ışık ve ısı veren büyük gök cismi
pof01:14:41
Yere düşen kaba ve yumuşakça bir şeyin veya havası boşalan bir nesnenin çıkardığı sesi anlatır
siyah beyaz01:14:29
Yalnız siyah çizgilerle kâğıdın beyazlığından oluşan resim veya bu iki rengi verecek gibi hazırlanmış klişe tekniği
NİKEL01:14:28
Atom sayısı 28, atom ağırlığı 58,71, yoğunluğu 8,9 olan, gümüş parlaklığında, demir sertliğinde, kolay işlenir ve kolayca tel durumuna getirilir bir element. Kısaltması Ni
şom ağızlı01:14:24
Sürekli kötü şeylerden söz eden ve sözlerinin uğursuzluk getireceğinden korkulan (kimse)
Hektometre01:14:22
Yüz metrelik uzunluk ölçü birimi, kilometrenin onda biri (hm)
Geometrik01:14:21
Geometriyle ilgili veya geometriye uygun olan, hendesî
krom01:14:18
Atom numarası 24, atom ağırlığı 52,01 olan, ısıya dayanıklı, 15140 C de eriyen, 6,92 yoğunluğunda, havada oksitlenmeyen bir element. Kısaltması Cr
behemehal01:14:05
Her hâlde, ne olursa olsun, ne yapıp yapıp, mutlaka
rahim01:13:59
Koruyan, acıyan, merhamet eden
portakal suyu01:13:58
Portakal sıkılarak elde edilen su
baryum karbonat01:13:55
Karbondioksidin, barit üzerine etkisiyle elde edilen beyaz bir katı
duygusal düşünme01:13:43
Bilgiye dayalı düşünmenin karşısında, duygusal yaşamdan çıkan ve onunla belirlenen düşünme
tam01:13:36
Eksiksiz, kesintisiz
toparlak hesap01:13:34
Yuvarlak hesap
kazanım01:13:33
Kazanmak işi
katabolizma01:13:26
Canlı protoplâzmayı yapan büyük ve karmaşık yapılı moleküllerin enerji çıkararak yanması, yadımlama
sığdırma01:13:25
Sığdırmak işi
alıp vermek01:13:20
yürek çarpıntısı geçirmek
karavan01:13:01
Bir otomobilin arkasına takılan, insan taşımaya yarayan, tekerlekli, üstü kapalı araç
mistik01:12:56
Mistisizm yanlısı olan, ilâhiyat veya mistik yaşamla uğraşan kimse, gizemci
gayrimenkul01:12:40
Taşınmaz
Kiraz elması01:12:34
Kırmızı, küçük ve sert bir elma türü
kahvehane01:12:33
Kahve, çay, ıhlamur, bira, nargile içilen, tavla, domino, bilârdo, kâğıt oyunları vb. oynanan yer, kahve
Duygu01:12:29
Duyularla algılama, his