anamalcı

1 Sıfat

Üretim araçlarını özel mülkiyetinde bulunduran, anamal sahibi, sermayedar, kapitalist

Anamalcılık düzenini benimsemiş