anatomi

1 İsim

İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim, teşrih

Beden yapısı, gövde yapısı

Bir şeyin oluşumunda göze çarpan özel yapı

Cümle 1: Toplumun anatomisi.