anlaşmazlık

1 İsim

İki veya daha çok tarafın karşılaşan düşünce ve amaçları arasında ayrılık, uyuşmazlık, ihtilâf

Cümle 1: Mustafa yedi yaşına basınca ana baba arasında anlaşmazlık kalmadı. - R. H. Karay