antrepo

1 İsim

Gümrüklere gelmiş ticarî eşyanın konulduğu, korunduğu yer, ardiye

Cümle 1: Avrupalılar, Boğaziçi'nin böyle depo ve antrepolarla örülmesinden şikâyet ediyorlar. - Y. K. Beyatlı