arıtım evi

1 İsim

Şeker, petrol gibi maddelerin arıtıldığı yer, tasfiyehane, rafineri