arız

1 İsim

Sonradan ortaya çıkan

Bulaşmış, musallat olmuş

Cümle 1: Zengin çocuklarına arız münasebetsizlikler, fakir çocuklarına mahsus fenalıklardan aşağı kalmıyor. - H. R. Gürpınar